Tiểu luận Đánh giá và phân tích môi trường vĩ mô

MỤC LỤCPhần I : Cơ sở lý luận về quản trị chất lượng và hệ thống quản trị chất lượngI.Hệ thống quản trị chất lượng1.Định nghĩa hệ thống quản trị chất lượng2.Sự cần thiết của hệ thống quản trị chất lượng3.Mô hình hệ thống quản trị chất lượngII.Quản lý chất lượng1.khái niệm2.Sự cần thiếtPhần II.Thực trạng vấn đề quản lý chất lượng đối với sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu.I.Nhận thức của các doanh nghiệp đối với vấn đề chất lượng1.Tổng quan về ngành thuỷ sản2.Nhận thức của các doanh nghiệp đối với vấn đề chất lượng3.Tìm hiểu một số tiêu chuẩn chất lượng áp dụng cho ngành thuỷ sản4.Thực trạng về vấn đề quản lý chất lượng đối với sản phẩm thuỷ sản xuất khẩuA.Thực trạngB.Sự chuyển biến đối với chất lượng sản phẩm thuỷ sản xuất khẩuC.Hiệu quả trong việc đổi mới hệ thống chất lượng5.Thực tế về tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Minh PhúPhần III.Các kiến nghị và giải pháp hoàn thiệnI.Những suy nghĩ và nhận xét về vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng hiện nay1.Nhận xét về việc quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản xuất khẩu2.Nhận xét về việc phổ biến và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượngII.Những giải pháp hoàn thiện hệ thông chất lượng đối với sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu1.Định hướng nâng cao quản lý chất lượng trong thời gian tới2.Những giải pháp2.1.Về phía các doanh nghiệp2.2.Về phía Nhà Nước2.3.Tăng cường việc giáo dục đào tạo cho cán bộ quản lý và công nhân3.Về phía nhà trường và xã hội

MỤC LỤC

Phần I : Cơ sở lý luận về quản trị chất lượng và hệ thống quản trị chất lượng

I.Hệ thống quản trị chất lượng

1.Định nghĩa hệ thống quản trị chất lượng

2.Sự cần thiết của hệ thống quản trị chất lượng

3.Mô hình hệ thống quản trị chất lượng

II.Quản lý chất lượng

1.khái niệm

2.Sự cần thiết

Phần II.Thực trạng vấn đề quản lý chất lượng đối với sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu.

I.Nhận thức của các doanh nghiệp đối với vấn đề chất lượng

1.Tổng quan về ngành thuỷ sản

2.Nhận thức của các doanh nghiệp đối với vấn đề chất lượng

3.Tìm hiểu một số tiêu chuẩn chất lượng áp dụng cho ngành thuỷ sản

4.Thực trạng về vấn đề quản lý chất lượng đối với sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu

A.Thực trạng

B.Sự chuyển biến đối với chất lượng sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu

C.Hiệu quả trong việc đổi mới hệ thống chất lượng

5.Thực tế về tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Minh Phú

Phần III.Các kiến nghị và giải pháp hoàn thiện

I.Những suy nghĩ và nhận xét về vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng hiện nay

1.Nhận xét về việc quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản xuất khẩu

2.Nhận xét về việc phổ biến và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng

II.Những giải pháp hoàn thiện hệ thông chất lượng đối với sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu

1.Định hướng nâng cao quản lý chất lượng trong thời gian tới

2.Những giải pháp

2.1.Về phía các doanh nghiệp

2.2.Về phía Nhà Nước

2.3.Tăng cường việc giáo dục đào tạo cho cán bộ quản lý và công nhân

3.Về phía nhà trường và xã hội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY