Tiểu luận Đánh giá tác động môi trường - Phương pháp chuyên gia

Mục lục Lời nói đầu 1Mục lục 2I. Tổng quan về đánh giá tác động môi trường 3 I.1 Khái niệm 3 I.2 Cấu trúc báo cáo đánh giá tác động môi trường 3 I.3 Các phương pháp sử dụng 4II. Phương pháp ý kiến chuyên gia 4 II.1 Định nghĩa 4 II.2 Lựa chọn và thành lập nhóm chuyên gia 5 II.3 Phương pháp trưng cầu ý kiến chuyên gia 7 II.4 Phân tích kết quả trưng cầu ý kiến 8 II.5 Ưu , nhược điểm 13III. Kết luận chung 14IV. Phương pháp Delphi 14Tài liệu tham khảo 16

Mục lục

Lời nói đầu 1

Mục lục 2

I. Tổng quan về đánh giá tác động môi trường 3

I.1 Khái niệm 3

I.2 Cấu trúc báo cáo đánh giá tác động môi trường 3

I.3 Các phương pháp sử dụng 4

II. Phương pháp ý kiến chuyên gia 4

II.1 Định nghĩa 4

II.2 Lựa chọn và thành lập nhóm chuyên gia 5

II.3 Phương pháp trưng cầu ý kiến chuyên gia 7

II.4 Phân tích kết quả trưng cầu ý kiến 8

II.5 Ưu , nhược điểm 13

III. Kết luận chung 14

IV. Phương pháp Delphi 14

Tài liệu tham khảo 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY