Tiểu luận Đánh giá các phương thức bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự

MỤC LỤCMỤC LỤC . 1I. ĐẶT VẤN ĐỀ . 2 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 21. Khái quát chung về quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu 31.1 Quyền sở hữu . 31.2 Bảo vệ quyền sở hữu . 2. Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự 2.1 Kiện đòi lại tài sản . 2.2 Kiện yêu cầu ngăn chặn hoặc chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật Đối với việc thực hiện quyền sở hữu, quyền chiếm hữu hợp pháp . 2.3 Kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại . 3. Đánh giá các phương thức bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự 4. Liên hệ thực tiễn . 4.1 Các vụ kiện điển hình . 4.2 Nhận xét 5. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện chế định bảo vệ quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự . DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

MỤC LỤC . 1

I. ĐẶT VẤN ĐỀ . 2

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2

1. Khái quát chung về quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu 3

1.1 Quyền sở hữu . 3

1.2 Bảo vệ quyền sở hữu .

2. Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự

2.1 Kiện đòi lại tài sản .

2.2 Kiện yêu cầu ngăn chặn hoặc chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật

Đối với việc thực hiện quyền sở hữu, quyền chiếm hữu hợp pháp .

2.3 Kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại .

3. Đánh giá các phương thức bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp

dân sự

4. Liên hệ thực tiễn .

4.1 Các vụ kiện điển hình .

4.2 Nhận xét

5. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện chế định bảo vệ quyền sở hữu

trong Bộ luật dân sự .

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY