Tiểu luận Công tác xã hội với trẻ em lao động sớm tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐỀ MỤC NỘI DUNG TRANG Lời mở đầu 11 Lý do chọn đề tài 22 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 23 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 34 Đối tượng, khách thể, và phạm vi nghiên cứu 45 Phương pháp nghiên cứu 46 Giả thuyết nghiên cứu 4Chương 1 Cơ sở lý luận 61.1 Các lý thuyết làm cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu 61.2 Các khái niệm công cụ 61.3 Nhu cầu cơ bản của trẻ em 71.4 Công ước quốc tế về quyền trẻ em 8Chương 2 Thực trạng lao động trẻ em tại phường Cửa Nam – Tp.Vinh - Nghệ An 92.1 Điều kiện kinh tế - xã hội có liên quan 92.2 Thực trạng “trẻ em lao động sớm” 102.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến “trẻ em lao động sớm” 122.4 Nguyên nhân 132.5 Hậu quả 15Chương 3 Mô hình can thiệp 16 Kết luận, khuyến nghị 18 Danh mục tài liệu tham khảo 21

ĐỀ MỤC NỘI DUNG TRANG

Lời mở đầu 1

1 Lý do chọn đề tài 2

2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2

3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 3

4 Đối tượng, khách thể, và phạm vi nghiên cứu 4

5 Phương pháp nghiên cứu 4

6 Giả thuyết nghiên cứu 4

Chương 1 Cơ sở lý luận 6

1.1 Các lý thuyết làm cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu 6

1.2 Các khái niệm công cụ 6

1.3 Nhu cầu cơ bản của trẻ em 7

1.4 Công ước quốc tế về quyền trẻ em 8

Chương 2 Thực trạng lao động trẻ em tại phường Cửa Nam –

Tp.Vinh - Nghệ An 9

2.1 Điều kiện kinh tế - xã hội có liên quan 9

2.2 Thực trạng “trẻ em lao động sớm” 10

2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến “trẻ em lao động sớm” 12

2.4 Nguyên nhân 13

2.5 Hậu quả 15

Chương 3 Mô hình can thiệp 16

Kết luận, khuyến nghị 18

Danh mục tài liệu tham khảo 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY