Tiểu luận Công nghệ sinh học trong sản xuất nấm men sử dụng trong sản xuất rượu vang

MỤC LỤC  I. SƠ LƯỢC VỀ NẤM MEN VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM. 31.1 Sơ lược về Nấm Men: 31.1.1. Hình dạng và kích thước 31.1.2. Cấu tạo tế bào nấm men 31.1.3.Sự sinh sản của nấm men 41.1.4. Phân loại nấm men 41.1.5. Các quá trình sinh lí của tế bào nấm men: 51.1.6. Các hình thức hô hấp của nấm men 91.2. Ứng dụng của nấm men trong công nghệ thực phẩm: 9II. NẤM MEN TRONG SẢN XUẤT RƯỢU VANG. 92.1Khái quát rượu vang 92.1.1. Lịch sử rượu vang 92.1.2.Phân loại rượu vang: 112.1.3 Các thành phần chính của rượu vang: 142.1.4. Tác dụng của rượu vang. 152.2. Các loại nấm men trong sản xuất rượu vang: 172.2.1. Nấm mem rượu vang tự nhiên : 172.2.2. Nấm men rượu vang nuôi cấy thuần chủng. 172.3 Các chủng nấm men gây hư hỏng rượu vang: 202.4. Hệ Vi Sinh Vật Trong Lên Men Rượu Vang Tự Nhiên 222.5. Dinh Dưỡng Nấm Men Và Chất Lượng Rượu Vang 222.6 Sản xuất vang 242.6.1 Men giống trong sản xuất vang. 252.6.2 Quá trình lên men. 26a. Các điều kiện của quá trình lên men: 26b. Các giai đoạn của quá trình lên men : 272.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình lên men vang: 282.7.1. Ảnh hưởng của oxy: 282.7.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ: 292.7.3. Ảnh hưởng của đường: 292.7.4. Ảnh hưởng của pH môi trường. 292.7.5. Ảnh hưởng của ánh sáng. 292.7.6. Ảnh hưởng của nồng độ rượu. 302.7.7. Ảnh hưởng của nguồn nitơ. 302.7.8. Ảnh hưởng của mật độ tế bào nấm men. 302.7.9. Ảnh hưởng của chất sát trùng. 302.7.10. Ảnh hưởng của hàm lượng CO2. 31III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 32TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

MỤC LỤC

I. SƠ LƯỢC VỀ NẤM MEN VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM. 3

1.1 Sơ lược về Nấm Men: 3

1.1.1. Hình dạng và kích thước 3

1.1.2. Cấu tạo tế bào nấm men 3

1.1.3.Sự sinh sản của nấm men 4

1.1.4. Phân loại nấm men 4

1.1.5. Các quá trình sinh lí của tế bào nấm men: 5

1.1.6. Các hình thức hô hấp của nấm men 9

1.2. Ứng dụng của nấm men trong công nghệ thực phẩm: 9

II. NẤM MEN TRONG SẢN XUẤT RƯỢU VANG. 9

2.1Khái quát rượu vang 9

2.1.1. Lịch sử rượu vang 9

2.1.2.Phân loại rượu vang: 11

2.1.3 Các thành phần chính của rượu vang: 14

2.1.4. Tác dụng của rượu vang. 15

2.2. Các loại nấm men trong sản xuất rượu vang: 17

2.2.1. Nấm mem rượu vang tự nhiên : 17

2.2.2. Nấm men rượu vang nuôi cấy thuần chủng. 17

2.3 Các chủng nấm men gây hư hỏng rượu vang: 20

2.4. Hệ Vi Sinh Vật Trong Lên Men Rượu Vang Tự Nhiên 22

2.5. Dinh Dưỡng Nấm Men Và Chất Lượng Rượu Vang 22

2.6 Sản xuất vang 24

2.6.1 Men giống trong sản xuất vang. 25

2.6.2 Quá trình lên men. 26

a. Các điều kiện của quá trình lên men: 26

b. Các giai đoạn của quá trình lên men : 27

2.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình lên men vang: 28

2.7.1. Ảnh hưởng của oxy: 28

2.7.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ: 29

2.7.3. Ảnh hưởng của đường: 29

2.7.4. Ảnh hưởng của pH môi trường. 29

2.7.5. Ảnh hưởng của ánh sáng. 29

2.7.6. Ảnh hưởng của nồng độ rượu. 30

2.7.7. Ảnh hưởng của nguồn nitơ. 30

2.7.8. Ảnh hưởng của mật độ tế bào nấm men. 30

2.7.9. Ảnh hưởng của chất sát trùng. 30

2.7.10. Ảnh hưởng của hàm lượng CO2. 31

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 32

TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY