Tiểu luận Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN NỘI DUNG 2

I. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ. 2

1. Sự cần thiết cuả CNH-HĐH: 2

2. Vai trò và nhiệm vụ của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 3

II. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM: 3

1. Đặc điểm của công nghiệp hoá, hiện đại hoá: 3

a- Đặc điểm về mô hình kinh tế: 3

b- Đặc điểm về mặt xã hội: 5

c- Đặc điểm về văn hoá: 6

2. Quan điểm công nghiệp hoá- hiện đại hoá ở Việt Nam: 7

III. MỤC TIÊU VÀ NHỮNG THÁCH THỨC CỦA CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIÊT NAM: 11

1. Mục tiêu: 11

2. Thách thức: 12

a. Điểm xuất phát rất thấp: 12

b. Nền kinh tế còn đang trong quá trình chuyển đổi: 13

c. Cạnh tranh quốc tế rất gay gắt: 13

d. Nguồn nhân lực: 14

KẾT LUẬN 15

TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY