Tiểu luận Cơ chế giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động kèm tình huống

MỤC LỤC MỤC LỤC 1ĐỀ BÀI 2I. Cơ chế giải quyết khiếu nại trong lao động 31. Khái niệm về khiếu nại 32. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại trong lao động 43. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại 44. Thẩm quyền và thời hiệu giải quyết khiếu nại 65. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại 7II. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 11DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 18

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

ĐỀ BÀI 2

I. Cơ chế giải quyết khiếu nại trong lao động 3

1. Khái niệm về khiếu nại 3

2. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại trong lao động 4

3. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại 4

4. Thẩm quyền và thời hiệu giải quyết khiếu nại 6

5. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại 7

II. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 11

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY