Tiểu luận Chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là yếu tố khách quan

- Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ: + Đảng đề ra đường lối kháng chiến: cả nước một lòng chống giặc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tính chất của cuộc kháng chiến xuất phát từ sự phân tích tính chất của CMVN sau CMT8 là dân tộc- độc lập, dân chủ- tự do. Nhiệm vụ của cuộc kháng chiến là chống Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai. + Đảng đã lãnh đạo thắng lợi chiến dịch Việt Bắc. Sau chiến dịch Việt Bắc, lực lượng của ta đã đủ mạnh cả số lượng và chất lượng và liên tục dành thắnng lợi lớn trên chiến trường.

- Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ:

+ Đảng đề ra đường lối kháng chiến: cả nước một lòng chống giặc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tính chất của cuộc kháng chiến xuất phát từ sự phân tích tính chất của CMVN sau CMT8 là dân tộc- độc lập, dân chủ- tự do. Nhiệm vụ của cuộc kháng chiến là chống Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai.

+ Đảng đã lãnh đạo thắng lợi chiến dịch Việt Bắc. Sau chiến dịch Việt Bắc, lực lượng của ta đã đủ mạnh cả số lượng và chất lượng và liên tục dành thắnng lợi lớn trên chiến trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY