Tiểu luận Chính sách thu nợ của công ty đa quốc gia (MNCs)

Mục lục Mục lục 3Lời mở đầu . 4Phần nội dung . 5I. Tổng quan về chính sách thu nợ trong MNCs 51. Khoản phải thu trong MNCs 52. Chính sách tín dụng thương mại (chính sách bán chịu) . 63. Vấn đề ảnh hưởng đến chính sách tín dụng trong MNCs 74. Các biện pháp quản lý nợ phải thu 125. Các bước thu hồi nợ 14II. Các cách thức thu hồi nợ của MNCs 18A. Leter . 18B. Telephone 23C. Cash discount 24D. Interests and Penalties . 25 E. Credit insurance . 30F. Collection Agency . 33G. Invoice discounting . 38H. Factoring . 39I. Court . 46Lời kết . 49Phụ lục 50

Mục lục

Mục lục 3

Lời mở đầu . 4

Phần nội dung . 5

I. Tổng quan về chính sách thu nợ trong MNCs 5

1. Khoản phải thu trong MNCs 5

2. Chính sách tín dụng thương mại (chính sách bán chịu) . 6

3. Vấn đề ảnh hưởng đến chính sách tín dụng trong MNCs 7

4. Các biện pháp quản lý nợ phải thu 12

5. Các bước thu hồi nợ 14

II. Các cách thức thu hồi nợ của MNCs 18

A. Leter . 18

B. Telephone 23

C. Cash discount 24

D. Interests and Penalties . 25

E. Credit insurance . 30

F. Collection Agency . 33

G. Invoice discounting . 38

H. Factoring . 39

I. Court . 46

Lời kết . 49

Phụ lục 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY