Tiểu luận Chi ngân sách nhà nước với thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian qua

MỤC LỤC Lời mở đầu 1I. Tăng trưởng kinh tế - một mục tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng 21. Khái quát chung về tăng trưởng kinh tế 22. Các yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế 3a) Mục tiêu của tăng trưởng kinh tế 3b) Năng suất - yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định tăng trưởng 4c) Các nguồn lực của tăng trưởng kinh tế 43. Vấn đề về chi ngân sách nhà nước 8II. Vấn đề NSNN đối với tăng trưởng kinh tế thế giới 10III. Chi ngân sách nhà nước với thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian qua 111. Tình hình kinh tế - ngân sách Việt Nam thời gian qua 112. Tình hình sử dụng công cụ ngân sách nhà nước của Việt Nam nhằm thúc đẩy kinh tế 12IV. Đổi mới hoàn thiện vấn đề chi ngân sách chính phủ 161. Quản lý ngân sách chính phủ 162. Tài trợ cho thâm hụt ngân sách chính phủ 18Lời kết 20

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

I. Tăng trưởng kinh tế - một mục tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng 2

1. Khái quát chung về tăng trưởng kinh tế 2

2. Các yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế 3

a) Mục tiêu của tăng trưởng kinh tế 3

b) Năng suất - yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định tăng trưởng 4

c) Các nguồn lực của tăng trưởng kinh tế 4

3. Vấn đề về chi ngân sách nhà nước 8

II. Vấn đề NSNN đối với tăng trưởng kinh tế thế giới 10

III. Chi ngân sách nhà nước với thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian qua 11

1. Tình hình kinh tế - ngân sách Việt Nam thời gian qua 11

2. Tình hình sử dụng công cụ ngân sách nhà nước của Việt Nam nhằm thúc đẩy kinh tế 12

IV. Đổi mới hoàn thiện vấn đề chi ngân sách chính phủ 16

1. Quản lý ngân sách chính phủ 16

2. Tài trợ cho thâm hụt ngân sách chính phủ 18

Lời kết 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY