Tiểu luận Cách thức xây dựng và các yêu cầu trong việc xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn ở Việt Nam hiện nay

Mục lục Lời mở đầu 1Phần nội dung 1I. Khái quát chung. 11. Các cách hiểu về thủ tục TTDS rút gọn 12. Lịch sử thủ tục tố tụng dân sự rút gọn 1II. Cần xây dựng thủ tục TTDS rút gọn ở Việt Nam 21. Cơ sở cần thiết cho việc xây dựng thủ tục TTDS rút gọn hiện nay 2a) Cơ sở lý luận 2b) Cơ sở thực tiễn 32. Những ưu điểm 4Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn đã phân tích ở trên, việc áp dụng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn sẽ có những ưu điểm và thuận lợi như sau: 4III. Cách thức xây dựng và các yêu cầu trong việc xây dựng thủ tục TTDS rút gọn ở Việt Nam hiện nay. 41) Cách thức xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn ở Việt Nam hiện nay 4a) Đối tượng áp dụng 4b) Phạm vi áp dụng 63) Các quy định của thủ tục tố tụng dân sự rút gọn 7a) Người tiến hành tố tụng. 7b) Thời hạn. 7c) Thủ tục tố tụng 74) Yêu cầu chung của việc xây dựng thủ tục TTDS rút gọn 8Lời kết 9Tài liệu tham khảo 9

Mục lục

Lời mở đầu 1

Phần nội dung 1

I. Khái quát chung. 1

1. Các cách hiểu về thủ tục TTDS rút gọn 1

2. Lịch sử thủ tục tố tụng dân sự rút gọn 1

II. Cần xây dựng thủ tục TTDS rút gọn ở Việt Nam 2

1. Cơ sở cần thiết cho việc xây dựng thủ tục TTDS rút gọn hiện nay 2

a) Cơ sở lý luận 2

b) Cơ sở thực tiễn 3

2. Những ưu điểm 4

Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn đã phân tích ở trên, việc áp dụng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn sẽ có những ưu điểm và thuận lợi như sau: 4

III. Cách thức xây dựng và các yêu cầu trong việc xây dựng thủ tục TTDS rút gọn ở Việt Nam hiện nay. 4

1) Cách thức xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn ở Việt Nam hiện nay 4

a) Đối tượng áp dụng 4

b) Phạm vi áp dụng 6

3) Các quy định của thủ tục tố tụng dân sự rút gọn 7

a) Người tiến hành tố tụng. 7

b) Thời hạn. 7

c) Thủ tục tố tụng 7

4) Yêu cầu chung của việc xây dựng thủ tục TTDS rút gọn 8

Lời kết 9

Tài liệu tham khảo 9

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY