Tiểu luận Cách mạng tháng tám 1945 thắng lợi, dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới

MỤC LỤC Phần I: Lời mở đầuChương I: Quá trình chuẩn bị và ý nghĩa lịch sử cho cuộc cách mạng tháng tám1945.I > ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng tám 1945:II > Quá trình chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng tám19451. Cao trào cách mạng 1930 –1931 và xô viết nghệ tĩnh:2. Cao trào dân chủ đông dương 1936-1939:2.1> hoàn cảnh kịch sử :2.2>Sự lãnh đạo của đảng:2.3>Hình thức và phương thức đấu tranh:2.4> ý nghĩa lịch sử và thành quả của phong trào :3. Cao trào giải phóng dân tộc 1939-1945:3.1. Hoàn cảnh lịch sử :3.2. Sự lãnh đạo của đảng:Chương II: Đảng lãnh đạo thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945 và bài học kinh nghiệmI > Đảng phát động cao trào chống Nhật cứu nước, dự kiến thời cơ khởi nghĩa giành chính quyềnII > Đảng lãnh đạo toàn dân đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quỳên, đưa cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 đến thắng lợi :III > Bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám 1945ChươngIII: Đảng và nhân dân ta vận dụng bài học kinh nghiệm. nét độc đáo và bài học thực tiễn của cuộc cách mạng tháng tháng tám 1945.I > Đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm của cuộc cách mạng tháng 8-1945, cho các giai đoạn cách mạng sau này.1 > Kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1946-1954).2 > phóng miền Nam thống nhất tổ quốc(1954-1975)2.1> Đường lối chiến lược của cuộc cách mạng và hiệp định GIƠ -NE -VƠ.2.2> Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng ở miền Nam Việt NamChương IV: Nét độc đáo , sáng tạo và bài học thực tiễn mà mỗi chúng ta có thể rút ra từ cuộc Cách mạng tháng Tám 1945I >. Nét độc đáo và sáng tạo của Cách mạng tháng Tám 1945II >. Bài học thực tiễn mà mỗi chúng ta có thể rút ra từ Cách mạng tháng Tám 1945Phần II: Kết luậnMục lục: Trang 1 Trang 2Trang 2Trang 3Trang 3Trang 4Trang 4Trang 5Trang 5Trang 6Trang 6Trang 6Trang 7 Trang 9 Trang 9 Trang 10Trang 12  Trang 14  Trang 14Trang 14Trang 15 Trang 15Trang 16 Trang 19Trang 19 Trang 20Trang 22Trang 24

MỤC LỤC

Phần I: Lời mở đầu

Chương I: Quá trình chuẩn bị và ý nghĩa lịch sử cho cuộc cách mạng tháng tám1945.

I > ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng tám 1945:

II > Quá trình chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng tám1945

1. Cao trào cách mạng 1930 –1931 và xô viết nghệ tĩnh:

2. Cao trào dân chủ đông dương 1936-1939:

2.1> hoàn cảnh kịch sử :

2.2>Sự lãnh đạo của đảng:

2.3>Hình thức và phương thức đấu tranh:

2.4> ý nghĩa lịch sử và thành quả của phong trào :

3. Cao trào giải phóng dân tộc 1939-1945:

3.1. Hoàn cảnh lịch sử :

3.2. Sự lãnh đạo của đảng:

Chương II: Đảng lãnh đạo thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945 và bài học kinh nghiệm

I > Đảng phát động cao trào chống Nhật cứu nước, dự kiến thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền

II > Đảng lãnh đạo toàn dân đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quỳên, đưa cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 đến thắng lợi :

III > Bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám 1945

ChươngIII: Đảng và nhân dân ta vận dụng bài học kinh nghiệm. nét độc đáo và bài học thực tiễn của cuộc cách mạng tháng tháng tám 1945.

I > Đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm của cuộc cách mạng tháng 8-1945, cho các giai đoạn cách mạng sau này.

1 > Kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1946-1954).

2 > phóng miền Nam thống nhất tổ quốc(1954-1975)

2.1> Đường lối chiến lược của cuộc cách mạng và hiệp định GIƠ -NE -VƠ.

2.2> Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng ở miền Nam Việt Nam

Chương IV: Nét độc đáo , sáng tạo và bài học thực tiễn mà mỗi chúng ta có thể rút ra từ cuộc Cách mạng tháng Tám 1945

I >. Nét độc đáo và sáng tạo của Cách mạng tháng Tám 1945

II >. Bài học thực tiễn mà mỗi chúng ta có thể rút ra từ Cách mạng tháng Tám 1945

Phần II: Kết luận

Mục lục: Trang 1

Trang 2

Trang 2

Trang 3

Trang 3

Trang 4

Trang 4

Trang 5

Trang 5

Trang 6

Trang 6

Trang 6

Trang 7

Trang 9

Trang 9

Trang 10

Trang 12

Trang 14

Trang 14

Trang 14

Trang 15

Trang 15

Trang 16

Trang 19

Trang 19

Trang 20

Trang 22

Trang 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY