Tiểu luận Các vấn đề môi trường trong quá trình gia nhập tổ chức WTO và biện pháp xử lí

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1I LÝ LUẬN 21. Vai trò của môi trường: 22. Môi trường và thương mại - tại sao Việt Nam chúng ta phải quan tâm khi gia nhập WTO: 23. Các yêu cầu đặt ra với Việt Nam 4II- THỰC TRẠNG VIỆT NAM: 41- Nhận định tình hình chung : 42-Về cơ chế chính sách: 63- Về phía các cơ quan quản lý môi trường: 74- Về phía các doanh nghiệp: 75- Về phía cộng đồng dân cư: 9Vài nét về ngành dệt may Việt Nam 10* Ngành dệt may Việt Nam 10* Rào cản xanh và vấn đề đặt ra đối với ngành dệt may 11III-GIẢI PHÁP 131. Những giải pháp vĩ mô 132. Phía doanh nghiệp: 15IV. KẾT LUẬN 19

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

I LÝ LUẬN 2

1. Vai trò của môi trường: 2

2. Môi trường và thương mại - tại sao Việt Nam chúng ta phải quan tâm khi gia nhập WTO: 2

3. Các yêu cầu đặt ra với Việt Nam 4

II- THỰC TRẠNG VIỆT NAM: 4

1- Nhận định tình hình chung : 4

2-Về cơ chế chính sách: 6

3- Về phía các cơ quan quản lý môi trường: 7

4- Về phía các doanh nghiệp: 7

5- Về phía cộng đồng dân cư: 9

Vài nét về ngành dệt may Việt Nam 10

* Ngành dệt may Việt Nam 10

* Rào cản xanh và vấn đề đặt ra đối với ngành dệt may 11

III-GIẢI PHÁP 13

1. Những giải pháp vĩ mô 13

2. Phía doanh nghiệp: 15

IV. KẾT LUẬN 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY