Tiểu luận Các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về thụ lý, trả lại đơn khởi kiện

Mục lụcLỜI MỞ ĐẦU 1A. LÝ THUYẾT CHUNG 1I. THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ 11. Khái niệm và ý nghĩa 12. Nội dung của thụ lý vụ án trong TTDS 23. Trịnh tự thụ lý vụ án trong TTDS 3II. TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ 51. Những trường hợp toà án trả lại đơn khởi kiện 52. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện 7B. THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 7I. THỰC TRẠNG VỀ THỤ LÝ VÀ TRẢ LẠI ĐƠN KIỆN 7II. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 8C. KẾT LUẬN 9TÀI LIỆU THAM KHẢO: 10

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

A. LÝ THUYẾT CHUNG 1

I. THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ 1

1. Khái niệm và ý nghĩa 1

2. Nội dung của thụ lý vụ án trong TTDS 2

3. Trịnh tự thụ lý vụ án trong TTDS 3

II. TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ 5

1. Những trường hợp toà án trả lại đơn khởi kiện 5

2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện 7

B. THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 7

I. THỰC TRẠNG VỀ THỤ LÝ VÀ TRẢ LẠI ĐƠN KIỆN 7

II. KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 8

C. KẾT LUẬN 9

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY