Tiểu luận Các mô hình thương mại điện tử tiêu biểu hiện nay của khu vực Châu Á ứng dụng trong ngành vận tải, ngân hàng, hải quan và một số ngành thương mại dịch vụ khác

1. Hệ thống EDI hải quan Ấn Độ (ICES)Hệ thống Hải quan Ấn Độ EDI (ICES) là một hệ thống quản lý hải quan mà tự động hóa thủ tục hải quan bằng cách thay thế chỉnh sửa các văn bản hướng dẫn của hải quan đều do máy tính điều hành hỗ trợ thông tin điện tử . Hệ thống này là một ứng dụng dựa trên công việc và xử lý các biểu hiện và tờ khai nhập khẩu và xuất khẩu. Trao đổi dữ liệu điện tử là thành phần quan trọng của ứng dụng tích hợp với tất cả các cổ đông chính như khách hàng, ngân hàng, CHA / nhập khẩu / xuất khẩu, vận chuyển các đại lý, dòng, các nhà khai thác vận tải, kho CFS, vv Ứng dụng này cũng tích hợp với hệ thống quản lý rủi ro cho thông quan nhanh hơn hàng hóa. Các hệ thống quản lý tập trung Directory tạo điều kiện trao đổi thạc sĩ trên các ứng dụng - ICES / ACES / RMS / Trung tâm dịch vụ / ICEGATE vv và các-cổ đông để hội nhập tốt hơn. Việc trao đổi EDI diễn ra thông qua ICEGATE (hải quan Ấn Độ và cổng thuế nội địa) là một cổng thông tin thương mại điện tử và là đầu mối để tạo điều kiện trao đổi thông tin điện tử. Các cơ sở thanh toán điện tử có sẵn cho cộng đồng kinh doanh nộp thuế điện tử. cổng thông tin này cũng cung cấp tình trạng thời gian thực.

1. Hệ thống EDI hải quan Ấn Độ (ICES)

Hệ thống Hải quan Ấn Độ EDI (ICES) là một hệ thống quản lý hải quan mà tự động hóa thủ tục hải quan bằng cách thay thế chỉnh sửa các văn bản hướng dẫn của hải quan đều do máy tính điều hành hỗ trợ thông tin điện tử . Hệ thống này là một ứng dụng dựa trên công việc và xử lý các biểu hiện và tờ khai nhập khẩu và xuất khẩu. Trao đổi dữ liệu điện tử là thành phần quan trọng của ứng dụng tích hợp với tất cả các cổ đông chính như khách hàng, ngân hàng, CHA / nhập khẩu / xuất khẩu, vận chuyển các đại lý, dòng, các nhà khai thác vận tải, kho CFS, vv Ứng dụng này cũng tích hợp với hệ thống quản lý rủi ro cho thông quan nhanh hơn hàng hóa. Các hệ thống quản lý tập trung Directory tạo điều kiện trao đổi thạc sĩ trên các ứng dụng - ICES / ACES / RMS / Trung tâm dịch vụ / ICEGATE vv và các-cổ đông để hội nhập tốt hơn.

Việc trao đổi EDI diễn ra thông qua ICEGATE (hải quan Ấn Độ và cổng thuế nội địa) là một cổng thông tin thương mại điện tử và là đầu mối để tạo điều kiện trao đổi thông tin điện tử. Các cơ sở thanh toán điện tử có sẵn cho cộng đồng kinh doanh nộp thuế điện tử. cổng thông tin này cũng cung cấp tình trạng thời gian thực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY