Tiểu luận Các giải pháp chủ yếu thực hiện thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. QUAN NIỆM VỀ FDI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ 2

1. Quan niệm về FDI 2

2. Vai trò của FDI đối với việc phát triển kinh tế tại Việt Nam 2

II. TÌNH HÌNH FDI TỪ NĂM 1988 ĐẾN NAY. 3

1. Đánh giá chung về tình hình FDI. 3

2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo đối tác đầu tư 5

3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo ngànhkinh tế. 5

3.1 Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng 6

3.2 Đầu tư trực tiếp trong lĩnh vực dịch vụ 7

3.3 Đầu tư trực tiếp nước trong lĩnh vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp 8

4. Đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo địa phương. 9

III. Nhận xét và đánh giá về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. 11

1. Thành tựu và kết quả đạt được 11

1.1 Vốn đầu tư nước ngoài là nguồn vốn bổ sung quan trọng và cần thiết cho nhu cầu phát triển kinh tế và xây dựng đất nước. 12

1.2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động đồng thời nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp. 13

1.3 Đầu tư nước ngoài thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ vào Việt Nam trong công cuộc đổi mới. 14

1.4 ĐTNN góp phần gia tăng việc làm cho người lao động, nâng cao năng suất lao động và cải thiện nguồn nhân lực. 14

1.5 ĐTNN góp phần giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. 15

2 Mặt hạn chế 16

2.1 Sự mất cân đối về ngành nghề, vùng lãnh thổ: 16

2.2 Tranh chấp lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chưa được giải quyết kịp thời. 17

2.3 Sự yếu kém trong chuyển giao công nghệ 17

2.4 Tồn tại nhiều rào cản làm giảm vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 18

3. Những vấn đề đang đặt ra. 19

IV. Các giải pháp chủ yếu thực hiện thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 20

1. Nhóm giải pháp về quy hoạch: 20

2. Nhóm giải pháp về luật pháp, chính sách: 20

3. Nhóm giải pháp về xúc tiến đầu tư: 21

4. Nhóm giải pháp về cải thiện cơ sở hạ tầng: 22

5. Nhóm giải pháp về lao động, tiền lương: 23

6. Nhóm giải pháp về cải cách hành chính: 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY