Tiểu luận Các căn cứ phát sinh, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề

Cấu trúc bài làm: I/ Các khái niệm chung về quyền sử dụng hạn chế bất động sản (BĐS) liền kề 1. Khái niệm về BĐS 2. Khái niệm về BĐS liền kề 3. Vấn đề ranh giới giữa các BĐS liền kề 4. Khái niệm về quyền sử dụng hạn chế BĐS liền kềII/ Các căn cứ phát sinh, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế BĐS liền kề 1. Căn cứ phát sinh quyền sử dụng hạn chế BĐS liền kề 1.1. Xác lập theo thoả thuận 1.2. Xác lập theo quy định của pháp luật: 1.2.1. Sự chuyển giao BĐS 1.2.2. Việc xác lập theo thời hiệu 1.2.3. Xác lập do sự phân chia BĐS 2. Căn cứ chấm dứt 2.1. Các BĐS liền kề nhập làm một 2.2. Chủ sở hữu không còn nhu cầu sử dụng BĐS liền kề: 2.2.1. Do từ bỏ quyền 2.2.2. Do không tiếp tục sử dụng 2.2.3. Do thoả thuận chấm dứtIII/ Vấn đề pháp lý đặt ra về căn cứ phát sinh, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế BĐS liền kề. 1. Vấn đề đặt ra 2. Tình huống về quyền sử dụng hạn chế BĐS liền kề

Cấu trúc bài làm:

I/ Các khái niệm chung về quyền sử dụng hạn chế bất động sản (BĐS) liền kề

1. Khái niệm về BĐS

2. Khái niệm về BĐS liền kề

3. Vấn đề ranh giới giữa các BĐS liền kề

4. Khái niệm về quyền sử dụng hạn chế BĐS liền kề

II/ Các căn cứ phát sinh, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế BĐS liền kề

1. Căn cứ phát sinh quyền sử dụng hạn chế BĐS liền kề

1.1. Xác lập theo thoả thuận

1.2. Xác lập theo quy định của pháp luật:

1.2.1. Sự chuyển giao BĐS

1.2.2. Việc xác lập theo thời hiệu

1.2.3. Xác lập do sự phân chia BĐS

2. Căn cứ chấm dứt

2.1. Các BĐS liền kề nhập làm một

2.2. Chủ sở hữu không còn nhu cầu sử dụng BĐS liền kề:

2.2.1. Do từ bỏ quyền

2.2.2. Do không tiếp tục sử dụng

2.2.3. Do thoả thuận chấm dứt

III/ Vấn đề pháp lý đặt ra về căn cứ phát sinh, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế BĐS liền kề.

1. Vấn đề đặt ra

2. Tình huống về quyền sử dụng hạn chế BĐS liền kề

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY