Tiểu luận Bồi thường thiệt hại cho người bị oan – lý luận và thực tiễn

MỤC LỤC TRANGLỜI NÓI ĐẦU . .1GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . .1I. Doanh nghiệp tư nhân . . .1 1. Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân . . .1 - Khái niệm - Đặc điểm 2. Ưu điểm, hạn chế của DNTN( với tư cách là doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm tài sản vô hạn về hoạt động của doanh nghiệp) .4a. Ưu điểm . .4b. Hạn chế .6II. Công ty hợp danh . .8 1. Khái quát chung về công ty hợp danh .8 a. Khái niệm . .8 b. Đặc điểm . .9 2. Ưu điểm, hạn chế của công ty hợp danh( với tư cách là doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm tài sản vô hạn về hoạt động của doanh nghiệp) .10a. Ưu điểm . .10b. Hạn chế 11III. Nhận xét . 12KẾT LUẬN 13DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

TRANG

LỜI NÓI ĐẦU . .1

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . .1

I. Doanh nghiệp tư nhân . . .1

1. Khái quát chung về doanh nghiệp tư nhân . . .1

- Khái niệm

- Đặc điểm

2. Ưu điểm, hạn chế của DNTN( với tư cách là doanh nghiệp

có chủ đầu tư chịu trách nhiệm tài sản vô hạn về hoạt động của

doanh nghiệp) .4

a. Ưu điểm . .4

b. Hạn chế .6

II. Công ty hợp danh . .8

1. Khái quát chung về công ty hợp danh .8

a. Khái niệm . .8

b. Đặc điểm . .9

2. Ưu điểm, hạn chế của công ty hợp danh( với tư cách là doanh

nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm tài sản vô hạn về hoạt

động của doanh nghiệp) .10

a. Ưu điểm . .10

b. Hạn chế 11

III. Nhận xét . 12

KẾT LUẬN 13

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY