Tiểu luận Bình luận quan điểm: mô hình thể chế của Liên minh châu Âu là sự kết hợp giữa mô hình của các tổ chức quốc tế liên chính phủ truyền thống và các nhà nước liên bang

Thẩm quyền của Tòa án châu Âu hoàn toàn không giống như các tòa án quốc tế khác và cũng không giống với thẩm quyền của Tòa án quốc gia. Tòa án châu âu có các chức năng cụ thể sau: + Tư vấn: Council, Commission hoặc các quốc gia thành viên có thể tham vấn Tòa án châu Âu về các cam kết quốc tế mà EU có ý định cam kết đối với các chủ thể khác của Luật quốc tế. Tuy không bắt buộc phải tham vấn Tòa, nhưng ý kiến của Tòa có tính bắt buộc.+ Giải thích pháp luật: theo yêu cầu của các tòa án quốc gia thành viên, Tòa án châu Âu sẽ ra một phán quyết để giải thích nội dung cũng như giá trị pháp lí của các quy định pháp luật EU.+ Bảo đảm pháp chế của EU: Tòa án châu Âu chịu trách nhiệm đảm bảo cho pháp luạt EU được tuân thủ một cách thống nhất, dâyd đủ và chính xác tại tất cả các quốc gia thành viên.+ Giải quyết tranh chấp: Tòa án châu Âu có thẩm quyền áp dụng luật EU để giải quyết theo thủ tục sơ thảm hoặc phúc thảm các tranh chấp giữa các thiết chế, quốc gia thành viên, thể nhân và công dân EU.Từ đó chúng ta đi đến một nhận xét: Tòa án châu Âu vừa là cơ quan thống nhất pháp luật, vừa là tòa án quốc tế và vừa là tòa án hiến pháp, hành chính, dân sự và thương mại. Chính điều này đã thể hiện sự kết hợp và pha trộn giữa mô hình Tòa án của các tổ chức quốc tế liên chính phủ truyền thống với mô hình Tòa án của các quốc gia liên bang.

Thẩm quyền của Tòa án châu Âu hoàn toàn không giống như các tòa án quốc tế khác và cũng không giống với thẩm quyền của Tòa án quốc gia. Tòa án châu âu có các chức năng cụ thể sau:

+ Tư vấn: Council, Commission hoặc các quốc gia thành viên có thể tham vấn Tòa án châu Âu về các cam kết quốc tế mà EU có ý định cam kết đối với các chủ thể khác của Luật quốc tế. Tuy không bắt buộc phải tham vấn Tòa, nhưng ý kiến của Tòa có tính bắt buộc.

+ Giải thích pháp luật: theo yêu cầu của các tòa án quốc gia thành viên, Tòa án châu Âu sẽ ra một phán quyết để giải thích nội dung cũng như giá trị pháp lí của các quy định pháp luật EU.

+ Bảo đảm pháp chế của EU: Tòa án châu Âu chịu trách nhiệm đảm bảo cho pháp luạt EU được tuân thủ một cách thống nhất, dâyd đủ và chính xác tại tất cả các quốc gia thành viên.

+ Giải quyết tranh chấp: Tòa án châu Âu có thẩm quyền áp dụng luật EU để giải quyết theo thủ tục sơ thảm hoặc phúc thảm các tranh chấp giữa các thiết chế, quốc gia thành viên, thể nhân và công dân EU.

Từ đó chúng ta đi đến một nhận xét: Tòa án châu Âu vừa là cơ quan thống nhất pháp luật, vừa là tòa án quốc tế và vừa là tòa án hiến pháp, hành chính, dân sự và thương mại. Chính điều này đã thể hiện sự kết hợp và pha trộn giữa mô hình Tòa án của các tổ chức quốc tế liên chính phủ truyền thống với mô hình Tòa án của các quốc gia liên bang.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY