Tiểu luận Bình luận các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở và một số giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định về vấn đề này

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1NỘI DUNG .1I – Khái quát chung .11. Một số khái niệm .12. Cơ sở pháp lí về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở .1II – Các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở 21. Những quy định chung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất ở .22. Các quy định cụ thể về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở .43. Các quy định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất ở .54. Các quy định về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở .6III – Đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở .71. Ưu điểm 72. Hạn chế . 8IV – Giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở 9KẾT LUẬN .10Danh mục tài liệu tham khảo .11

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .1

NỘI DUNG .1

I – Khái quát chung .1

1. Một số khái niệm .1

2. Cơ sở pháp lí về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất ở .1

II – Các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở 2

1. Những quy định chung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất ở .2

2. Các quy định cụ thể về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở .4

3. Các quy định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất ở .5

4. Các quy định về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở .6

III – Đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường,

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở .7

1. Ưu điểm 7

2. Hạn chế . 8

IV – Giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở 9

KẾT LUẬN .10

Danh mục tài liệu tham khảo .11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY