Tiểu luận Bảo hiểm y tế ở Việt Nam

Bảo hiểm y tế ở Việt Nam 1

I. Khái quát chung về Bảo hiểm y tế 1

1. Khái niệm 1

2. Phân loại bảo hiểm y tế 2

3. Bản chất của bảo hiểm y tế 2

4. Đặc điểm của bảo hiểm y tế 3

5. Chức năng của BHYT trong đời sống kinh tế xã hội 4

3.1. Góp phần chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia 4

3.4. BHYT góp phần phân phối lại thu nhập xã hội. 5

II. Những nội dung cơ bản của BHYT 5

1. Nguyên tắc bảo hiểm y tế 5

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (phạm vi bảo hiểm) 7

3. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế 9

4. Thẻ bảo hiểm y tế 11

4.1. Thẻ bảo hiểm y tế 11

4.2. Cấp thẻ bảo hiểm y tế 12

4.3. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế 13

4.4. Đổi thẻ bảo hiểm y tế 13

5. Phạm vi hưởng và mức hưởng 13

5.1. Phạm vi hưởng 14

5.2. Mức hưởng BHYT 14

5.3. Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế 16

6. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 17

6.1. Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 17

6.2. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 17

7. Quỹ Bảo hiểm Y tế 18

7.1.Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm y tế 18

7.2. Sử dụng quỹ bảo hiểm y tế 20

7.3. Quản lý quỹ BHYT 20

8. Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế 21

8.1. Quyền của người tham gia bảo hiểm y tế 21

8.2. Nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế 21

8.3. Quyền của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế 21

8.4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế 21

8.5. Quyền của tổ chức bảo hiểm y tế 21

8.6. Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế 22

8.7. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 23

8.8. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 23

8.9. Quyền của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động 23

8.10. Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động 23

III. Thực trạng bảo hiểm y tế Việt Nam và giải pháp 24

1. Thành tựu 24

2. Hạn chế 25

2. Giải pháp 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY