Tiểu luận Ba vụ việc có thật liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thứ

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU - 0 -NỘI DUNG - 1 -I. KHÁI QUÁT CHUNG: - 1 -1. Giao dịch dân sự: - 1 -1.1. Khái niệm - 1 -1.2. Đặc điểm - 1 -1.3. Ý nghĩa - 1 -2. Giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu - 2 -2.1. Khái niệm giao dịch dân sự vô hiệu - 2 -2.2. Đặc điểm chung của giao dịch dân sự vô hiệu - 2 -2.3. Phân loại giao dịch dân sự vô hiệu - 3 -2.4. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu - 4 -II. NHỮNG VỤ VIỆC CÓ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO KHÔNG TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC - 4 -1. Vụ việc thứ nhất: Tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ và tranh chấp hợp đồng đặt mua bán nhà giữa bà Trịnh Thị Bích Liên với bà Trịnh Thị Kim Hoa. - 4 -1.1. Tóm tắt nội dung vụ việc: - 4 -1.2. Nhận xét - 6 -2. Vụ việc thứ hai: tranh chấp hợp đồng mua bán nhà giữa nguyên đơn là anh Nguyễn Ngọc Thành với bị đơn là ông Đỗ Quang Dũng. - 8 -2.1. Tóm tắt nội dung vụ việc - 8 -3. Vụ việc thứ ba: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc và mua bán nhà giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Lượt với bị đơn là anh Vũ Diễm Sơn và chị Đoàn Thị Phượng. - 11 -3.1. Tóm tắt nội dung vụ việc - 11 -3.2. Nhận xét - 12 -III. NHẬN XÉT CỦA NHÓM VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO KHÔNG TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH ĐÓ - 13 -KẾT LUẬN - 18 -

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU - 0 -

NỘI DUNG - 1 -

I. KHÁI QUÁT CHUNG: - 1 -

1. Giao dịch dân sự: - 1 -

1.1. Khái niệm - 1 -

1.2. Đặc điểm - 1 -

1.3. Ý nghĩa - 1 -

2. Giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu - 2 -

2.1. Khái niệm giao dịch dân sự vô hiệu - 2 -

2.2. Đặc điểm chung của giao dịch dân sự vô hiệu - 2 -

2.3. Phân loại giao dịch dân sự vô hiệu - 3 -

2.4. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu - 4 -

II. NHỮNG VỤ VIỆC CÓ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO KHÔNG TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC - 4 -

1. Vụ việc thứ nhất: Tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ và tranh chấp hợp đồng đặt mua bán nhà giữa bà Trịnh Thị Bích Liên với bà Trịnh Thị Kim Hoa. - 4 -

1.1. Tóm tắt nội dung vụ việc: - 4 -

1.2. Nhận xét - 6 -

2. Vụ việc thứ hai: tranh chấp hợp đồng mua bán nhà giữa nguyên đơn là anh Nguyễn Ngọc Thành với bị đơn là ông Đỗ Quang Dũng. - 8 -

2.1. Tóm tắt nội dung vụ việc - 8 -

3. Vụ việc thứ ba: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc và mua bán nhà giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Lượt với bị đơn là anh Vũ Diễm Sơn và chị Đoàn Thị Phượng. - 11 -

3.1. Tóm tắt nội dung vụ việc - 11 -

3.2. Nhận xét - 12 -

III. NHẬN XÉT CỦA NHÓM VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO KHÔNG TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH ĐÓ - 13 -

KẾT LUẬN - 18 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY