Tiểu luận Ảnh hưởng của hội nhập quốc tế đến các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng của luật đất đai 2003 và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

MỤC LỤCMỤC LỤC 1BÀI LÀM 2A. ĐẶT VẤN ĐỀ 2B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2I.Ảnh hưởng của hội nhập quốc tế đến các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng của luật đất đai 2003 21.Qúa trình hội nhập Quốc tế của Việt Nam 22.Những ảnh hưởng của quá trình hội nhập đến các quy định về bồi thưởng giải phóng mặt bằng của luật đất đai việt nam 5a.Những ảnh hưởng tích cực của quá trình hội nhập đến các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng của luật đất đai 2003 5b.Những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình hội nhập đến các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng của luật đất đai 2003. 6II.Những kinh nghiệm nước ta học được trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng 71. Kinh nghiệm của 1 số quốc gia trên thế giới về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 7a.Từ Trung Quốc 7b.Từ Hàn Quốc 8c.Từ CHLB Đức 9II.Bài học kinh nghiệm rút ra đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng 10C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ 11DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

BÀI LÀM 2

A. ĐẶT VẤN ĐỀ 2

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2

I.Ảnh hưởng của hội nhập quốc tế đến các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng của luật đất đai 2003 2

1.Qúa trình hội nhập Quốc tế của Việt Nam 2

2.Những ảnh hưởng của quá trình hội nhập đến các quy định về bồi thưởng giải phóng mặt bằng của luật đất đai việt nam 5

a.Những ảnh hưởng tích cực của quá trình hội nhập đến các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng của luật đất đai 2003 5

b.Những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình hội nhập đến các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng của luật đất đai 2003. 6

II.Những kinh nghiệm nước ta học được trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng 7

1. Kinh nghiệm của 1 số quốc gia trên thế giới về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 7

a.Từ Trung Quốc 7

b.Từ Hàn Quốc 8

c.Từ CHLB Đức 9

II.Bài học kinh nghiệm rút ra đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng 10

C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ 11

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY