Tiếng Anh 6 - Grammar in use

ã Diễn tả một hành động đã xảy ra, nhưng không xác định là xảy ra lúc nào.Ví dụ :- Don't worry ! He has received your complimentary tickets (Đừng lo! Ông ấy nhận được vé mời của anh rồi)- Have you finished your work? - Yes, I have/No, I haven't finished it yet(Anh làm xong công việc chưa? - Rồi, tôi làm xong rồi/ Chưa, tôi chưa làm xong)- The lieutenant-general has just given orders to bombard the enemy headquarters(Trung tướng vừa mới ra lệnh pháo kích vào tổng hành dinh của địch)- I wonder if my wife has subscribed to Vietnam News(Tôi phân vân không biết vợ tôi có đặt mua Vietnam News hay chưa)- Have you ever been to Switzerland? (Anh có sang Thụy Sĩ bao giờ chưa?) - How long have you been there? (Anh đã ở đó bao lâu?)- I am sure that she has agreed with you about it(Tôi tin chắc rằng bà ta đã đồng ý với anh về việc đó)

ã Diễn tả một hành động đã xảy ra, nhưng không xác định là xảy ra lúc nào.

Ví dụ :

- Don't worry ! He has received your complimentary tickets

(Đừng lo! Ông ấy nhận được vé mời của anh rồi)

- Have you finished your work? - Yes, I have/No, I haven't finished it yet

(Anh làm xong công việc chưa? - Rồi, tôi làm xong rồi/ Chưa, tôi chưa làm xong)

- The lieutenant-general has just given orders to bombard the enemy headquarters

(Trung tướng vừa mới ra lệnh pháo kích vào tổng hành dinh của địch)

- I wonder if my wife has subscribed to Vietnam News

(Tôi phân vân không biết vợ tôi có đặt mua Vietnam News hay chưa)

- Have you ever been to Switzerland? (Anh có sang Thụy Sĩ bao giờ chưa?)

- How long have you been there? (Anh đã ở đó bao lâu?)

- I am sure that she has agreed with you about it

(Tôi tin chắc rằng bà ta đã đồng ý với anh về việc đó)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY