Thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam giai đoạn 1999 - 2000

Lời mở đầu

I-Các yếu tố cấu thành sắc thuế.

1-Tên gọi của thuế

2-Đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế

3-Đối tượng nộp thuế, đối tượng không phải nộp thuế

4-Cơ sở tính thuế

5-Thuế suất, mức thuế, biểu thuế

6-Chế độ miễn giảm thuế

7-Trách nhiệm, nghĩa vụ của đối tượng nộp thuế

II-Hệ thống chính sách thuế

1-Thuế GTGT

2- Thuế tiêu thụ đặc biệt

3-Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

4-Thuế thu nhập doanh nghiệp

5-Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

6-Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7-Thuế nhà đất

8-Thuế chuyển quyền sử dụng đất

9-Thuế tài nguyên

10-Thuế môn bài

III-Thuế GTGT

1-Khái niệm

2-Sự cần thiết áp dụng thuế GTGT ở Việt Nam

3-Đối tượng chịu thuế

4- Đối tượng nộp thuế

5-Đối tượng không chịu thuế

6-Nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện luật thuế GTGT

7-Căn cứ tính thuế

8-Phương pháp tính thuế

9-Nộp thuế

10-Quyết toán thuế

11-Hoàn thuế

12-Việc thực hiện thuế GTGT ở Việt Nam giai đoạn 1999-2000

13-Bàn về hoàn thuế GTGT

14-Ưu nhược điểm của thuế GTGT

15-Tác dụng của thuế GTGT

III- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

1-Khái niệm

2-Đối tượng nộp thuế

3-Đối tượng không thuộc diện nộp thuế

4-Căn cứ tính thuế

5-Miễn giảm thuế

6-Tác dụng của thuế thu nhập doanh nghiệp

7-Tính công bằng của thuế thu nhập doanh nghiệp

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY