Thưc trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ chính sách tiền tệ

Lời nói đầu

Chương 1: Lý luận chung về chính sách tiền tệ và các công cụ của nó

1. Tổng quan về chính sách tiền tệ

2. Các công cụ chính sách tiền tệ và ưu nhược điểm của nó

3. Kinh nghiệm về các chính sách tiền tệ trên thế giới

Chương 2: Thực trạng chính sách tiền tệ ở Việt Nam

1. Bối cảnh chung

2. Các giai đoạn thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam

3. Những hạn chế trong sử dụng công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ

chính sách tiền tệ

1. Chuyển đổi công cụ chính sách tiền tệ từ trực tiếp sang gián tiếp

2. Phát triển thị trường tiền tệ

3. Cải cách hệ thống ngân hàng

3.1. Cải cách đối với ngân hàng trung ương

3.2. Cải cách đối với ngân hàng thương mại

4. Các điều kiện khác

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY