Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG. 3I.Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI ). 31. Khái niệm đầu tư nước ngoài. 32. Phân loại hoạt động FDI. 43. Vai trò của đầu tư nước ngoài. 6II. Những vấn đề lý luận chung về ĐTNN vào lĩnh vực nông nghiệp. 10CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ĐTNN TRONG LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP – NÔNG THÔN ( NLN - NT). 11I. NHỮNG THÀNH TỰU. 111. Đầu tư bổ sung nguồn vốn cho đầu tư lĩnh vực này, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 112. Bước đầu chủ trương chuyển dịch cơ cấu nông lâm nghiệp – nông thôn. 143. Tiếp thu một số công nghệ mới. 154. Nâng cao giá trị hàng nông sản xuất khẩu. 185. Đa dạng hoá sản phẩm. 196. Tạo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập dân cư, cải thiện đời sống kinh tế xã hội nhiều vùng nông nghiệp và nông thôn. 197. Những thay đổi chủ yếu trong chính sách thu hút FDI trong các thời kỳ sửa đổi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam 21II. HẠN CHẾ. 241. Tỷ trọng ĐTNN vào lĩnh vực này thấp, chiếm khoảng 7% và liên tục giảm qua các thời kỳ từ năm 1988 đến nay. 242. Chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp rất chậm. 263. ĐTNN chưa phát huy được đầy đủ tiềm năng. 274. Phân bố nguồn vốn không đều giữa các địa phương. 275. Đối tác nước ngoài còn thiếu tính đa dạng. 28III. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHÍNH TẠO NÊN HẠN CHẾ. 291. Thiếu bảo đảm về điều kiện hạ tầng 292. Thiếu đảm bảo về đất đai. 313. Thiếu bảo đảm về nguồn nhân lực. 325. Nông nghiệp Việt Nam mang nặng tính sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp, phân tán thiếu chuyên môn. 356. Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách thu hút FDI còn nhiều bất cập, chưa thật sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 357. Công tác vận động, xúc tiến đầu tư nước ngoài kém hiệu quả. 398. Một số nguyên nhân khác như 41II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN THỜI KỲ 2006 - 2010 VÀ KẾ HOẠCH THU HÚT SỬ DỤNG FDI ĐẾN NĂM 2010 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO. 421. Kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn thời kỳ 2006 - 2010. 42II. KẾ HOẠCH THU HÚT SỬ DỤNG FDI ĐẾN NĂM 2010. 46Phụ lục : Thực trạng của một số công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp tại Việt Nam. 51DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH. 57

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG. 3

I.Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI ). 3

1. Khái niệm đầu tư nước ngoài. 3

2. Phân loại hoạt động FDI. 4

3. Vai trò của đầu tư nước ngoài. 6

II. Những vấn đề lý luận chung về ĐTNN vào lĩnh vực nông nghiệp. 10

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ĐTNN TRONG LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP – NÔNG THÔN ( NLN - NT). 11

I. NHỮNG THÀNH TỰU. 11

1. Đầu tư bổ sung nguồn vốn cho đầu tư lĩnh vực này, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 11

2. Bước đầu chủ trương chuyển dịch cơ cấu nông lâm nghiệp – nông thôn. 14

3. Tiếp thu một số công nghệ mới. 15

4. Nâng cao giá trị hàng nông sản xuất khẩu. 18

5. Đa dạng hoá sản phẩm. 19

6. Tạo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập dân cư, cải thiện đời sống kinh tế xã hội nhiều vùng nông nghiệp và nông thôn. 19

7. Những thay đổi chủ yếu trong chính sách thu hút FDI trong các thời kỳ sửa đổi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam 21

II. HẠN CHẾ. 24

1. Tỷ trọng ĐTNN vào lĩnh vực này thấp, chiếm khoảng 7% và liên tục giảm qua các thời kỳ từ năm 1988 đến nay. 24

2. Chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp rất chậm. 26

3. ĐTNN chưa phát huy được đầy đủ tiềm năng. 27

4. Phân bố nguồn vốn không đều giữa các địa phương. 27

5. Đối tác nước ngoài còn thiếu tính đa dạng. 28

III. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHÍNH TẠO NÊN HẠN CHẾ. 29

1. Thiếu bảo đảm về điều kiện hạ tầng 29

2. Thiếu đảm bảo về đất đai. 31

3. Thiếu bảo đảm về nguồn nhân lực. 32

5. Nông nghiệp Việt Nam mang nặng tính sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp, phân tán thiếu chuyên môn. 35

6. Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách thu hút FDI còn nhiều bất cập, chưa thật sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 35

7. Công tác vận động, xúc tiến đầu tư nước ngoài kém hiệu quả. 39

8. Một số nguyên nhân khác như 41

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN THỜI KỲ 2006 - 2010 VÀ KẾ HOẠCH THU HÚT SỬ DỤNG FDI ĐẾN NĂM 2010 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO. 42

1. Kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn thời kỳ 2006 - 2010. 42

II. KẾ HOẠCH THU HÚT SỬ DỤNG FDI ĐẾN NĂM 2010. 46

Phụ lục : Thực trạng của một số công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp tại Việt Nam. 51

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH. 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY