Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động ở công ty cao su sao vàng

CHƯƠNG I :CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG & QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG .2

I. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ VLĐ 2

1. Vốn lưu động 2

2. Quản lý vốn lưu động 5

II. CÁC CHỈ TIÊU CẦN XEM XÉT TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VLĐ. 9

1. Một số chỉ tiêu về tình hình sử dụng vốn nói chung 9

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 10

3. Một số chỉ tiêu về khả năng thanh toán của doanh nghiệp 12

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG .14

I. KHÁI QUÁT VỀ CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY 14

II. TÌNH HÌNH VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÔNG TY TRONG BA NĂM 1997-1998 -1999 15

1. Biến động về qui mô và cơ cấu VLĐ 15

2.Biến động về hiệu quả sử dụng VLĐ 20

III TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CTY 21

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ RÚT RA TỪ PHÂN TÍCH THỰC TẾ VLĐ Ở CTY CAO SU SAO VÀNG 22

1. Thành tựu 22

2.Tồn tại 23

IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG V LĐ CỦA CTY 24

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY