Thực trạng quản lý dự án tại ban quản lý dự án phát triển chè và cây ăn quả

Chương 1: Thực trạng QLDA tại BQLDA phát triển chè và cây ăn quả 2

1.1 Giới thiệu chung về BQLDA phát triển chè và cây ăn quả 2

1.1.1 Sơ lược về cơ quan chủ quản 2

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của BQLDA chè-quả 3

1.1.3 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của BQLDA chè-quả 4

1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức 4

1.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ 5

1.2 Thực trạng QLDA tại BQLDA chè-quả 8

1.2.1 Quản lý hoạt động đầu tư theo lĩnh vực chủ yếu 8

1.2.1.1 Quản lý phạm vi 8

1.2.1.2 Lập kế hoạch tổng quan 12

1.2.1.3 Quản lý nhân lực 13

1.2.1.4 Quản lý chất lượng 17

1.2.1.5 Quản lý thông tin 20

1.2.1.6 Quản lý rủi ro 21

1.2.2 Quản lý theo chu kỳ dự án 22

1.2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 22

 Ước tính chi phí và kế hoạch cấp tài chính 22

 Quản lý huy động vốn 24

 Xây dựng cơ chế QLDA 28

 Cải cách thể chế 31

1.2.2.2 Giai đoạn thực hiện đầu tư 33

 Quản lý giải ngân vốn 33

 Phối hợp với các cơ quan quản lý khác 43

 Quản lý thực hiện các tiểu hợp phần 51

 Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án 55

1.2.2.3 Giai đoạn kết thúc dự án 56

 Đánh giá kết thúc dự án 56

 Kiểm toán và quyết toán vốn 57

1.3 Đánh giá chung 58

1.3.1 Những kết quả đạt được 58

1.3.1.1 Quản lý phạm vi 58

1.3.1.2 Huy động và giải ngân vốn 58

1.3.1.3 Phối hợp với các đơn vị khác 60

1.3.1.4 Quản lý vi mô thực hiện dự án 61

1.3.1.5 Đánh giá dự án 64

1.3.2 Tồn tại và nguyên nhân 64

1.3.2.1 Quản lý phạm vi 64

1.3.2.2 Huy động và giải ngân vốn 65

1.3.2.3 Phối hợp với các đơn vị khác 68

1.3.2.4 Quản lý vi mô thực hiện dự án 69

1.3.2.5 Giám sát, đánh giá dự án 72

Chương 2: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả QLDA 73

2.1 Định hướng 73

2.1.1 Nhiệm vụ của BQL trong thời gian tới 73

2.1.2 Thuận lợi và khó khăn 75

2.2 Một số giải pháp và kiến nghị 78

2.2.1 Về quản lý phạm vi 78

2.2.2 Về huy động và giải ngân vốn 79

2.2.3 Về sự phối hợp với các đơn vị khác 80

2.2.4 Về công tác quản lý vi mô thực hiện dự án 82

2.2.5 Về công tác giám sát, đánh giá dự án 83

Tài liệu tham khảo 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY