Thực trạng nợ quá hạn ở các ngân hàng thương mại Việt Nam

I. Những vấn đề chung về nợ quá hạn 2

1. Khái quát chung về tín dụng. 2

1.1. Định nghĩa về tín dụng 2

1.2. Vai trò và ý nghĩa của hoạt động tín dụng đối với ngân hàng và doanh nghiệp 2

1.3. Các hình thức tín dụng 4

2. Nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng . 5

2.1. Định nghĩa nợ quá hạn 5

2.2. Phân loại nợ quá hạn 5

2.3. Nguyên nhân gây ra các khoản nợ quá hạn 7

3. ảnh hưởng của nợ quá hạn 12

3.1. ảnh hưởng của nợ quá hạn đến hoạt động của ngân hàng 12

3.2. ảnh hưởng của nợ quá hạn đối với doanh nghiệp 13

3.3. ảnh hưởng của nợ quá hạn tới hoạt động của toàn bộ nền kinh tế 14

II. Thực trạng nợ quá hạn ở các ngân hàng thương mại Việt Nam 14

III. Các giải pháp nhằm hạn chế và nâng cao hiệu quả xử lý nợ quá hạn 15

1. Các giải pháp nhằm hạn chế nợ quá hạn phát sinh: 15

1.1. Ngân hàng tư vấn dịch vụ tư vấn cho khách hàng 15

1.2. Tham gia vào hoạt động của công ty, doanh nghiệp: 16

1.3. Xây dựng hệ thống thông tin khách hàng: 16

1.4. Tăng cường đào tạo nghiệp vụ quản lí nợ cho cán bộ tín dụng ,nâng cao chất lượng phân tích tính dụng. 17

1.5. Thành lập phòng thẩm định. 17

2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nợ quá hạn. 18

2.1. Phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác xử lý nợ quá hạn: 18

2.2. Mở rộng nghiệp vụ mua bán nợ và phát triển một thị trường nợ 19

2.3. Trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY