Thực trạng công tác tuyên truyền của y tế cơ sở trong việc chăm sóc sức khoẻ người dân

LỜI MỞ ĐẦU 0

1. Tính cấp thiết của đề tài 0

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 0

Chương I: 5

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 5

1. Cơ sở lý luận của dề tài 5

2. Vài nét về địa bàn nghiên cứu 5

3. Thao tác hoá khái niệm 6

Chương II: 7

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP 7

1. Mục đích công tác tuyên truyền 7

2. Thực trạng của công tác tuyên truyền 7

3. Ý thức tham gia của người dân có ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền 14

4. Phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền có ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền 20

KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY