Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNGVỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ 1

1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty 1

1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty. 1

1.1.2. Bộ mỏy quản lý của cụng ty 2

1.1.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trỡnh cụng nghệ sản xuất tại cụng ty cổ phần Sơn Hà. 4

1.2. Khái quát chung về bộ máy kế toán và công tác hạch toán tại công ty cổ phần Sơn Hà. 6

1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 6

1.2.2. Quy trỡnh hạch toỏn trờn sổ 7

1.3. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu. 9

1.3.1. Đặc điểm kế toán nguyên vật liệu. 9

1.3.2. Đặc điểm kế toán lao động tiền lương. 12

1.3.3. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền 15

1.3.4. Đặc điểm kế toán tài sản cố định . 17

1.3.4. Đặc điểm kế toán tài sản cố định . 18

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CễNG TÁC HẠCH TOÁN CHI SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY 20

2.1 . Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất 20

2.1.1. Đặc điểm chi phi sản xuất. 20

2.1.2. Phõn loại chi phớ sản xuất. 22

2.2.Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 24

2.2.1 .Đối tượng hạch toán chi phi sản xuất. 24

2.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 25

2.3. Hạch túan chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp . 25

2.3. 1. Tài khoản sử dụng: 25

2.3.2 . Chứng từ, sổ sỏch sử dụng 26

2.3.3. Trỡnh tự hạch toỏn 30

2.4 .Hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 32

2.4.1. Tài khoản sử dụng 32

2.4.2. Chứng từ , sổ sỏch sử dụng 33

2.4.3 . Trỡnh tự hạch toỏn 36

2.5. Hạch toỏn chi phớ sử dụng mỏy thi cụng 37

2.5.1. Tài khoản sử dụng 37

2.5.2. Chứng từ, sổ sỏch sử dụng 38

2.5.3. Trỡnh tự hạch toỏn 40

2.6. Hạch toỏn chi phớ sản xuất chung 42

2.6.1. Tài khoản sử dụng 42

2.6.2. Chứng từ, sổ sỏch sử dụng 43

2.6.3. Trỡnh tự hạch toỏn 45

2.7. Tổng hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp 47

2.7.1. Tổng hợp chi phớ sản xuất 47

2.7.1.1.Đối tượng tổng hợp chi phí sản xuất 47

2.7.1.2. Phương pháp tổng hợp chi phí sản xuất 48

2.7.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 49

2.7.2.1. Đối tượng đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 49

2.7.2.2.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 49

2.7.3 Tớnh giỏ sản phẩm hoàn thành trong kỳ 50

2.7.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ 50

2.7.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY