Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty Kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc

Nội dung Trang

Mục lục 1

Lời nói đầu 3

Chương I: Lý luận chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 6

1.1. Thực Chất vai trò của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 6

1.1.1. Quản lý 6

1.1.2. Bộ máy cơ cấu tổ chức quản lý 6

1.2. Nguyên tắt đối với việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 9

1.2.1. Những yêu cầu 9

1.2.2. Những nguyên tắc 10

1.2.3. Mối liên hệ trong cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp 11

1.3. Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 12

1.3.1. Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 12

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 30

1.4. Những phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 31

1.4.1. Phương pháp tương tự 31

1.4.2. Phương pháp phân tích theo yếu tố 32

1.4.3. Phương pháp dựa trên mối liên hệ trong cơ cấu tổ chức bộ máy 35

Chương II: Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty Kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc 36

2.1. Một số đặc điểm của Công ty Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 36

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 36

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 39

2.1.3. Đặc điểm công nghệ chế tạo sản phẩm 41

2.1.4. Đặc điểm về lao động 42

2.1.5. Kết quả SXKD của Công ty năm 2004, 2005, 2006 49

2.2. Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công Ty kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc 50

2.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 51

2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Ban giám đốc 52

2.3. Mối quan hệ giữa các đơn vị trong Công ty Kinh doanh hoá lỏng Miền Bắc 70

2.4. Đánh giá chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc 72

2.4.1. Ưu điểm 72

2.4.2. Những nhược điểm cần khắc phục 74

2.4.3. Một số nguyên nhân dẫn đến các tồn tại 75

Chương III: Một số giải pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc 76

3.1. Hoàn thiện cơ chế quản lý 76

3.2. Sắp xếp lại một số bộ phận phù hợp hơn với nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh 76

3.3. Nâng cao trình độ của cán bộ nhân viên thông qua công tác đào tạo, tuyển dụng, tuyển chọn nhân viên 77

3.4. Xây dựng tiêu chuẩn cho cán bộ 78

3.5. Cải thiện điều kiện làm việc của lao động quản lý 80

Lời Kết 82

Tài liệu tham khảo 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY