Thực tiễn áp dụng luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện luật thuế giá trị gia tăng ở nước ta

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương I: Một số nội dung chung về thuế GTGT

I./ Khái niệm thuế GTGT

II./ Quá trình ra đời và phát triển của thuế GTGT trên thế giới

III./ Những điểm giống nhau và khác nhau giữa thuế GTGT và thuế doanh thu

a. Điểm giống

b. Điểm khác

IV./ Ưu nhược điểm chủ yếu của thuế GTGT

a. Ưu điểm

b. Nhược điểm

Chương II: Nội dung cơ bản của luật thuế GTGT ở nước ta

I. Đối tượng đánh thuế và đối tượng nộp thuế

1/ Đối tượng đánh thuế

2/ Đối tượng nộp thuế

II. Căn cứ tính thuế

1/ Giá tính thuế

2/ Thuế suất

III/ Phương pháp tính thuế

1. Phương pháp khấu trừ thuế

a/ Đối tượng áp dụng

b/ Xác định thuế GTGT phải nộp

2. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

a/ Đối tượng áp dụng

b/ Xác định thuế GTGT phải nộp

c/ Phương pháp xác định gtgt làm căn cứ tính thuế gtgt phải nộp đối với từng cơ sở kinh doanh.

IV. Quy định về hoá đơn, chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ.

V. Hoàn thuế GTGT

1. Đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế GTGT

2. Thẩm quyền giải quyết hoàn thuế

3. Thời hạn xét giải quyết hoàn thuế

VI. Đăng ký, kê khai nộp thuế, quyết toán thuế

1. Đăng ký nộp thuế

2. Kê khai thuế GTGT phải nộp NSNN

3. Nộp thuế GTGT

4. Quyết toán thuế GTGT

5. Xử lý các vi phạm về thuế GTGT

6. Tổ chức quản lý thu thuế.

Chương III: Thực tiễn áp dụng luật thuế GTGT ở Việt Nam và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện luật thuế GTGT ở nước ta.

I/ Tình hình áp dụng luật thuế GTGT ở nước ta

1. Những kết quả bước đầu.

2. Những tồn tại trong quá trình thực hiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY