Thực hành lập trình hợp ngữ - Hướng dẫn sử dụng công cụ debug

Xem và sửa nội dung các thanh ghi (lệnh R) Cú pháp: R [register] Ý nghĩa: Với tham số registerlà tên của thanh ghi (AX, BX, CX, DX, CS, DS, ), thì lệnh này hiển thịgiá trị16 bit của thanh ghi này ra màn hình và hiện dấu nhắc đểnhập giá trịmới cho thanh ghi này vào. Nếu không muốn thay đổi thì có thểgõ Enter đểgiữnguyên giá trịcũ. Nếu không có tham số registerthì nội dung của tất cảcác thanh ghi sẽ được hiển thị

Xem và sửa nội dung các thanh ghi (lệnh R)

Cú pháp: R [register]

Ý nghĩa: Với tham số registerlà tên của thanh ghi (AX, BX, CX, DX, CS, DS, ), thì lệnh này

hiển thịgiá trị16 bit của thanh ghi này ra màn hình và hiện dấu nhắc đểnhập giá trịmới cho

thanh ghi này vào. Nếu không muốn thay đổi thì có thểgõ Enter đểgiữnguyên giá trịcũ.

Nếu không có tham số registerthì nội dung của tất cảcác thanh ghi sẽ được hiển thị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY