Thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 1

Phần mở đầu 1

I. Những lí luận cơ bản 2

1. Khái niệm cơ bản 2

1.1 Đầu tư trực tiếp ,đầu tư gián tiếp : 2

II. Đầu tư trực tiếp nước ngoài : 3

1.1 Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài : 3

1.2 Vai trũ của dầu tư trực tiếp nước ngoài : 4

1.3 Tính tất yếu của việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại các nước dang phát triển : 10

1.4 Các phương pháp thu hút đầu tư nước ngoài của một số nước trên thế giới : 13

1.4.1 Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Trung Quốc 13

II Thu hút và sử dụng vốn đầ tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay 16

1. Tình hình thực hiện của các dự án FDI tại Việt Nam 16

1.1 Tiến độ thực hiện vốn FDI 16

1.2 Tình hình xuất nhập khẩu của doanh ngiệp FDI 17

2 . Những hạn chế của môi trường đầu tư ở Việt Nam 24

2.2 Hạn chế trong việc xây dựng, xét duyệt các dự án FDI 27

2.3 Hạn chế trong công tác quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài 29

3 . Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam trong giai doạn hiện nay : 32

3.1 Xây dựng danh mục kêu gọi FDI : 32

3.2 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về FDI : 33

3.3 Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động FDI : 34

3.4 Cải tiến các thủ tục hành chính : 35

3.5 Đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến đầu tư : 35

3.6 Xây dựng một đội ngũ cán bộ có năng lực, công nhân kỹ thuật có trình độ cao trong khu vực FDI 37

Kết luận 39

Tài liệu tham khảo 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY