Thu, chi ngân sách và vai trò điều tiết vĩ mô của ngân sách nhà nước Việt Nam

PHẦN I: 1

Ngân sách Nhà nước : chức năng vai trò và hoạt động của nó 1

I. Khái niệm và mục tiêu của NSNN: 1

II. Nguyên tắc hoạt động: 2

III. Chức năng của NSNN: 3

IV. Vai trò của Ngân sách Nhà nước: 5

V. Hoạt động củaNSNN: 7

1. Thu NSNN: 7

Phần II: 16

tình hình hoạt động Và vai trò đIều tiết vĩ mô nền kinh tế của NSNN việt nam. 16

I. Tổ chức hệ thống ngân sách và phân cấp ngân sách ở Việt Nam: 16

II. Thu, chi ngân sách và vai trò điều tiết vĩ mô của NSNN Việt Nam: 17

1. Tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam 1990- 2000: 17

2. Thu NSNN: 18

3. Chi Ngân sách: 22

4. Những hạn chế và nguyên nhân: 23

Phần III 27

Một số kiến nghị và giảI pháp. 27

I. Kiến nghị và giải pháp: 27

II. Phương hướng: 29

KẾT LUẬN CHUNG: 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY