Thiết kế và xây dựng hệ thống ghép nối vi điều khiển (mC)

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN 3

1.1. Nhiệm vụ của đồ án. 3

1.2. Phân tích nhiệm vụ. 4

1.3. Phương hướng thực hiện. 5

1.3.1. Lựa chọn thiết bị. 5

1.3.2. Phương hướng thiết kế. 7

CHƯƠNG 2 9

LỰA CHỌN LINH KIỆN THIẾT KẾ 9

VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CHUYỂN ĐỔI A/D 9

2.1. Lựa chọn linh kiện thiết kế. 9

2.1.1. Giới thiệu vi mạch điều khiển AT90S8535. 9

2.1.1.1. Cấu trúc của vi mạch AT90S8535. 14

2.1.1.2. Tập thanh ghi đa năng của C AT90S8535. 17

2.1.1.3. Bộ số học và Logic - ALU. 19

2.1.1.4. Đặc điểm các bộ nhớ trong của C AT90S8535. 19

2.1.1.5. Các chế độ địa chỉ của C AT90S8535. 24

2.1.1.6. Thời gian truy cập bộ nhớ và thời gian thực hiện lệnh. 27

2.1.1.7. Không gian bộ nhớ I/O. 29

2.1.1.8. Ngắt và xử lý ngắt trong C AT90S8535. 39

2.1.1.9. Các chế độ nghỉ của C AT90S8535 54

2.1.1.10. Các mạch điều khiển trong C AT90S8535. 57

2.1.2. Module LCD (20x4 characters). 138

2.1.3. IC Max232. 145

2.1.3.1. Giới thiệu chuẩn RS232. 145

2.1.3.2. IC Max232. 149

2.1.4. Cảm biến nhiệt LM335 151

2.2. Một số lý thuyết về chuyển đổi A/D. 153

2.2.1. Khái niệm chung. 153

2.2.2. Một số phương pháp chuyển đổi AD. 155

2.2.2.1. Phương pháp chuyển đổi song song. 155

2.2.2.2. Phương pháp xấp xỉ liên tiếp. 156

2.2.2.3. Phương pháp tích phân hai sườn dốc. 157

CHƯƠNG 3 160

THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN CỨNG 160

3.1. Sơ đồ cấu trúc phần cứng của hệ thống. 160

3.2. Sơ đồ ghép nối C với module LCD. 160

3.3. Sơ đồ ghép nối C với module KeyPad. 162

3.4. Sơ đồ ghép nối C với cảm biến nhiệt LM335. 164

3.4. Sơ đồ ghép nối C với IC Max232. 165

3.5. Sơ đồ kết nối nguồn nuôi cho vi mạch điều khiển. 166

CHƯƠNG 4 168

THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM CHO C AT90S8535 168

4.1. Biểu đồ chức năng và lưu đồ tổng thể của chương trình điều khiển C. 168

4.2. Lưu đồ thuật toán của các chức năng chính. 174

4.2.1. Chức năng giao tiếp với LCD controller. 174

4.2.2. Chức năng điều khiển và hiển thị kết quả ADC. 176

4.2.3. Chức năng giao tiếp với KeyPad. 181

4.2.4. Chức năng truyền nhận dữ liệu nối tiếp với PC. 189

CHƯƠNG 5 192

THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM TRÊN PC 192

5.1. Mục đích của phần mềm trên PC. 192

5.2. Một số chức năng chính của chương trình 194

5.3. Nhận xét và đánh giá. 197

KẾT LUẬN 199

PHỤ LỤC 201

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN C AT90S8535 201

MỤC LỤC 243

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY