Thiết kế tuyến thông tin: Tính toán thiết kế và ví dụ để tính toán

• Đồ án của em chia làm 2 phần

- Phần I: Tổng quan về hệ thông tin quang.

- Phần II: Công ghệ truyền dẫn SDH.

• Trong phần I gồm có 2 chương:

- Chương I: Sơ lược về hệ thông thông tin quang.

Ở chương này em nghiên cứu lịch sử phát thiển của hệ thông tin quang, cấu trúc hệ thống này và các ứng dụng và ưu nhược điểm của nó.

- Chương II: Các thành phần của hệ thông tin quang.

Chương II em nghiên cưu về lý thuyết trung về truyên dẫn

+ Các thông số của sợi quang bao gồm:

Suy hao trong sợi quang

Các nguyên nhân gây suy hao

Tán sắc

+ Cấu trúc của sợi quang gồm lớp phủ và lớp vỏ

+ Các linh kiên biến đổi quang gồm có các yêu cầu kĩ thuật của linh kiện biến đổi quang, nguồn quang và tách sóng quang.

+ Hàn nối sợi quang: Các yêu cầu kĩ thuật của mối nối

+ Hệ thống thông tin quang gồm có cấu trúc hệ thống thông tin quang và mã hoá hệ thống thông tin quang.

+ Thiết kế tuyến thông tin: tính toán thiết kế và ví dụ để tính toán.

• Phần II: gồm có 3 chương

- Chương 1: Sơ lược về công nghệ truyền dẫn.

Trong chương này em nghiên cứu

+ Kỹ thuật điều chế xung mã gồm cấu hình cơ bản của tuyến truyền tin PCM và cơ sở lý thuyết PCM

+ Thuật TDM và tiêu chuẩn ghép kênh ở Việt Nam: ghép kênh nhóm sơ cấp và hệ thống PCM cấp 1.

- Chương 2: Nghiên cứu công ghệ truyền dẫn SDH.

Trong chương này em nghiên cứu

+ Công nghệ ghép kênh cấp cao PDH

+ Sự cần thiết của SDH

+ Cấu trúc khung SDH gồm cấu trúc ghép cơ bản và cấu trúc khối

- Chương 3: Nghiên cứu mạng SDH

Trong chương 3 em nghiên cứu

+ Các vùng mạnh SDH gồm đường dẫn, vùng ghép kênh và vùng lặp

+ Thành phần chủ yếu của mạng đồng bộ: Có hai thành phần là

Hệ thống đường dây và thiết bị nối chéo bậc cao

Các bộ ghép kênh truy suất và thiết bị kết nối chéo bậc thấp

+ Kết nối chéo DDC

+ Mạng

+ Mạng vòng ring SDH

Trong mạng này gồn có 6 mạng vòng là:

Vong ring một hướng tợ bảo vệ cho một vùng dẫn.

Mạng vòng ring hai hướng.

Bảo vệ theo đường truyền.

Mạng vòng ring tự phục hồi một hướng bảo vệ theo luồng.

Mạng vòng ring tự phục hồi một hướng theo đoạn.

Mạng vòng ring tự phục hồi hai hướng bảo vệ theo đoạn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY