Thiết kế dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha Roto lồng sóc

Lời mở đầu

Chương I Giới thiệu chung về dây quấn máy điện xoay chiều.

I .Đại cương về dây quấn máy điện không đồng bộ Roto lồng sóc.

II. Dõy quấn một lớp .

1.Dây quấn kiểu đồng tâm.

2. Dây quấn kiểu đồng khuụn .

III. Dõy quấn hai lớp

1.Dõy quấn xếp

2.Dõy quấn súng

IV Kết luận

Chương II : Xác định thông số kết cấu

I.Đại cương

II.Xác định thông số kết cấu

Chương III Xác định thông số dây quấn Stato

I.Đại cương

II.Xác định thông số dây quấn

III. Kết luận

Chương IV:Tính toán tham số mạch từ và sơ đồ mạch điện thay thế

I.Tớnh toỏn tham số mạch

II.Tính toán sơ đồ mạch điện thay thế

1.Tính toán điện trở

2.Tính toán điện kháng

a.Tớnh toỏn ở Stato

b.Tớnh toỏn ở Roto

3.Tính toán tổn hao thép và tổn hao cơ

4. Đặc tính làm việc

II.Kết luận

Chương V:Tính toán kiểm tra chế độ khởi động

I Đại cương

II. Tham số của động cơ điện khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài với s = 1

III.Tham số của động cơ điện khi xét đến cả hiệu ứng mặt ngoài và sự bóo hũa mạch từ tản

IV. Cỏc tham số ngắn mạch khi xét đến hiệu ứng mặt ngoài và sự bóo hũa mạch từ tản

V. Kết luận.

Chương VI:Tớnh toỏn nhiệt

I.Đại cương.

II.Tính toán nhiệt trên sơ đồ thay thế

III.Các nhiệt trở trên sơ đồ thay thế

IV. Kết luận

Chưong VII Kết luận chung

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY