Thiết kế chương trình truyền tiếng nói qua mạng Lan thông qua sự trợ giúp của công cụ SDK - Đánh giá và các kết quả thử nghiệm

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

TÌM HIỂU MÔ HÌNH ĐIỆN THOẠI QUA MẠNG 3

I.1 CÁC MÔ HÌNH ĐIỆN THOẠI 3

I.1.1 MÁY TÍNH ĐẾN MÁY TÍNH 3

I.1.2 MÁY TÍNH ĐẾN ĐIỆN THOẠI HOẶC ĐIỆN THOẠI ĐẾN MÁY TÍNH 3

I.1.3 ĐIỆN THOẠI ĐẾN ĐIỆN THOẠI 4

I.2 YÊU CẦU ỨNG DỤNG TRUYỀN ÂM THANH TRÊN MẠNG LAN 4

CHƯƠNG II 7

KHẢO SÁT CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG 7

II.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN GIAO THỨC TCP/IP 7

II.1.1 KHÁI NIỆM SOCKET 9

II.1.2 GIAO THỨC IP 10

II.2 GIAO THỨC TCP 11

II.2.1 CÁCH THỨC CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG TCP SERVER 12

II.2.2 CÁCH THỨC CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG CLIENT TCP Ứng dụng client TCP làm việc theo qui trình sau : 14

II.3 GIAO THỨC UDP 15

II.3.1 CÁCH CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG SERVER UDP 15

II.3.2 CÁCH CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG CLIENT UDP 15

CHƯƠNG III 17

PHƯƠNG PHÁP MÃ HOÁ VÀ NÉN ÂM THANH 17

III.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP MÃ HOÁ 17

III.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG 17

III.1.2 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU BIẾN XUNG MÃ PCM 20

III.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NÉN TIẾNG NÓI 22

III.2.1 GIỚI THIỆU CHUNG 22

III.2.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NÉN CỤ THỂ 23

CHƯƠNG IV 27

TÌM HIỂU HỖ TRỢ CỦA WINDOWS SDK 27

TRONG XỬ LÝ VÀ TRUYỀN NHẬN ÂM THANH 27

IV.1 MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH SDK ĐỐI VỚI TRUYỀN ÂM THANH 27

IV.1.1 CẤU TRÚC FILE WAVE VÀ HÀM PLAYSOUND 27

IV.2 KỸ THUẬT TRUYỀN NHẬN ÂM THANH TRÊN MẠNG IP 41

IV.2.1 MÔ HÌNH LIÊN KẾT VÀ TRAO ĐỔI DỮ LIỆU 41

IV.2.2 CƠ CHẾ GỌI VÀ XÁC LẬP LIÊN KẾT 45

IV.2.3 CƠ CHẾ TRUYỀN NHẬN DỮ LIỆU 46

CHƯƠNG V 51

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 51

TRUYỀN ÂM THANH TRÊN MẠNG LAN 51

V.1 MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ LẬP TRÌNH 51

V.1.1 MÔI TRƯỜNG WINDOWS 51

IV.1.2 CÔNG CỤ LẬP TRÌNH 51

Các Hàm TCP/IP 52

V.2 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH CPHONE 58

V.2.1 MÔ HÌNH TRUYỀN ÂM THANH PC – PC TRÊN MẠNG 59

V.2.2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH CPHONE 60

V.2.3 MODUL THU VÀ PHÁT ÂM THANH 62

V.2.4 MODUL MÃ HOÁ VÀ GIẢI MÃ ÂM THANH 64

V.2.5 MODUL TRUYỀN, NHẬN ÂM THANH 65

V.3 THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH CPHONE 67

IV.4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM&NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH 69

IV.4.1 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 69

IV.4.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 69

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY