Thảo luận Hệ thống thông tin quản lý mua bán hàng hóa

Lời mở đầu .3I. Xây dựng biểu đồ nâng cấp chức năng .4 I.1 mô tả tóm lược quá trình quản lý mua bán hàng hoá .4 I.1.1 Quản lý về mua bán hàng hoá nhập kho .4 I.1.2 Quản lý phân phối và bán hàng tại các cửa hàng .4 I.1.3 Thống kê báo cáo .5I.2 Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng .5 I.2.1 Liệt kê các chức năng trong qúa trính quản lý mua bán hàng hoá .5 I.2.2 Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC) .6 Sự phân rã chức năng quản lý mua hàng .6 Sự phân rã chức năng nhập hàng .7 Sự phân rã chức năng quản lý phân phối hàng hoá .7 Sự phân rã chức năng quản lý bán hàng .8 Sự phân rã chức năng thống kê báo cáo .9II. Xây dựng biều đồ luồng dữ liệu ( BLD logic) .10II.1 Liệt kê các tác nhân ngoài và kho dữ liệu .10II.2 Biểu đồ luồng dữ liệu (BLD logic) .11 II.2.1 BLD mức cảnh .11 II.2.2 BLD mức đỉnh .12 II.2.3 BLD mức dưới đỉnh .13a) Quản lý mua hàng .13b) Quản lý nhập hàng .14c) Quản lý phân phối hàng .15d) Quản lý bán hàng .15Lời kết .16

Lời mở đầu .3

I. Xây dựng biểu đồ nâng cấp chức năng .4

I.1 mô tả tóm lược quá trình quản lý mua bán hàng hoá .4

I.1.1 Quản lý về mua bán hàng hoá nhập kho .4

I.1.2 Quản lý phân phối và bán hàng tại các cửa hàng .4

I.1.3 Thống kê báo cáo .5

I.2 Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng .5

I.2.1 Liệt kê các chức năng trong qúa trính quản lý mua bán hàng hoá .5

I.2.2 Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC) .6

 Sự phân rã chức năng quản lý mua hàng .6

 Sự phân rã chức năng nhập hàng .7

 Sự phân rã chức năng quản lý phân phối hàng hoá .7

 Sự phân rã chức năng quản lý bán hàng .8

 Sự phân rã chức năng thống kê báo cáo .9

II. Xây dựng biều đồ luồng dữ liệu ( BLD logic) .10

II.1 Liệt kê các tác nhân ngoài và kho dữ liệu .10

II.2 Biểu đồ luồng dữ liệu (BLD logic) .11

II.2.1 BLD mức cảnh .11

II.2.2 BLD mức đỉnh .12

II.2.3 BLD mức dưới đỉnh .13

a) Quản lý mua hàng .13

b) Quản lý nhập hàng .14

c) Quản lý phân phối hàng .15

d) Quản lý bán hàng .15

Lời kết .16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY