Tài nguyên nước mặt tỉnh Quảng Trị

Lượng mưa nămkhông chỉthay đổi theo không gian mà còn thay đổi cảtheo thời gian. Mức độbiến đổi của lượng mưa năm trong thời kỳnhiều năm được đánh giá bởi hệsốbiến đổi lượng mưa năm Cvx còn qui luật thay đổi của lượng mưa năm trong thời kỳnhiều năm được thểhiện trên đường lũy tích sai chuẩn lượng mưa năm của từng trạm. Kết quảtính toán hệsốbiến đổi mưa năm tại các trạm trong tỉnh Quảng Trịcho thấy: mức độdao động của mưa năm trong thời kỳnhiều năm ởtỉnh QuảngTrịvào loại trung bình. Hệsốbiến đổi mưa năm tại đa sốcác trạm dao động trong phạm vi từ0,20 đến 0,25, riêng trạm Tà Rụt có địa hình đặc biệt nên Cvx 0,31. Trong thời kỳnhiều năm, các nhóm năm mưa nhiều liên tục thường xuất hiện xen kẽvới các nhóm năm mưa ít liên tục hình thành các chu kỳmưa không hoàn toàn. Sựxuất hiện của những nhóm năm mưa nhiều và mưa ít liên tục này gây ra những khó khăn không nhỏcho sản xuất và đời sống.

Lượng mưa nămkhông chỉthay đổi theo

không gian mà còn thay đổi cảtheo thời gian.

Mức độbiến đổi của lượng mưa năm trong thời

kỳnhiều năm được đánh giá bởi hệsốbiến đổi

lượng mưa năm Cvx còn qui luật thay đổi của

lượng mưa năm trong thời kỳnhiều năm được

thểhiện trên đường lũy tích sai chuẩn lượng

mưa năm của từng trạm. Kết quảtính toán hệsố

biến đổi mưa năm tại các trạm trong tỉnh Quảng

Trịcho thấy: mức độdao động của mưa năm

trong thời kỳnhiều năm ởtỉnh QuảngTrịvào

loại trung bình. Hệsốbiến đổi mưa năm tại đa

sốcác trạm dao động trong phạm vi từ0,20 đến

0,25, riêng trạm Tà Rụt có địa hình đặc biệt nên

Cvx 0,31. Trong thời kỳnhiều năm, các nhóm

năm mưa nhiều liên tục thường xuất hiện xen

kẽvới các nhóm năm mưa ít liên tục hình thành

các chu kỳmưa không hoàn toàn. Sựxuất hiện

của những nhóm năm mưa nhiều và mưa ít liên

tục này gây ra những khó khăn không nhỏcho

sản xuất và đời sống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY