Tài liệu ôn thi Tốt nghiệp Nghị luận văn học 12

1. Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX. 2 2. Hồ Chí Minh 2 3. Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh. 3 4. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc – Phạm Văn Đồng. 3 4. Tây Tiến – Quang Dũng. 4 5. Tố Hữu 4 6. Việt Bắc (trích) – Tố Hữu 5 7. Đất Nước (trích Trường ca Mặt đường khát vọng) - Nguyễn Khoa Điềm. 6 8. Sóng – Xuân Quỳnh. 10 9. Đàn ghi- ta của Lor-ca – Thanh Thảo 12 10. Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường. 16 11. Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân. 18 12. Vợ chồng A Phủ (trích) – Tô Hoài. 21 13. Vợ nhặt (Kim Lân). 23 14. Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành. 28 15. Những đứa con trong gia đình (trích) - Nguyễn Thi. 31 16. Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu. 33 17. Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ. 35 18. Phụ lục văn học nước ngoài 37

1. Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945

đến hết thế kỷ XX. 2

2. Hồ Chí Minh 2

3. Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh. 3

4. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

– Phạm Văn Đồng. 3

4. Tây Tiến – Quang Dũng. 4

5. Tố Hữu 4

6. Việt Bắc (trích) – Tố Hữu 5

7. Đất Nước (trích Trường ca Mặt đường khát vọng)

- Nguyễn Khoa Điềm. 6

8. Sóng – Xuân Quỳnh. 10

9. Đàn ghi- ta của Lor-ca – Thanh Thảo 12

10. Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường. 16

11. Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân. 18

12. Vợ chồng A Phủ (trích) – Tô Hoài. 21

13. Vợ nhặt (Kim Lân). 23

14. Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành. 28

15. Những đứa con trong gia đình (trích) - Nguyễn Thi. 31

16. Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu. 33 17. Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ. 35

18. Phụ lục văn học nước ngoài 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY