Tài liệu ôn tập Lịch sử Đảng

Câu 5: Trình Bày Y Nghĩa Lịch Sử Và Nguyên Nhân Thắng Lợi Của Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước ( 1945 –1975 )? Nguyên Nhân Nào Quan Trọng Nhất ? a/ Ý nghĩa: - Quân dân ta quét sạch bọn đế quốc xâm lược chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ (Pháp) và mới (Mỹ) trên đất nước ta. Tổ quốc ta hoàn toàn độc lập và thống nhất hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đưa cả nước tiến lên theo con đường XHCN. Là một chiến công hiển hách nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc ta. - Nhân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược vớiquy mô lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc kể từ sau đại chiến thế giới lần thứ 2, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới, tăng cường lựclượng của các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào giải phóng dântộc, dân chủ và hòa bình thế giới. Là một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc.

Câu 5: Trình Bày Y Nghĩa Lịch Sử Và Nguyên Nhân Thắng Lợi Của Cuộc Kháng

Chiến Chống Mỹ Cứu Nước ( 1945 –1975 )? Nguyên Nhân Nào Quan Trọng Nhất ?

a/ Ý nghĩa:

- Quân dân ta quét sạch bọn đế quốc xâm lược chấm dứt ách thống trị tàn

bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ (Pháp) và mới (Mỹ) trên

đất nước ta. Tổ quốc ta hoàn toàn độc lập và thống nhất hoàn thành cuộc

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đưa cả nước tiến lên theo con đường

XHCN. Là một chiến công hiển hách nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử dân

tộc ta.

- Nhân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược vớiquy mô lớn nhất

của chủ nghĩa đế quốc kể từ sau đại chiến thế giới lần thứ 2, mở đầu sự

sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới, tăng cường lựclượng của các nước xã

hội chủ nghĩa, phong trào giải phóng dântộc, dân chủ và hòa bình thế

giới. Là một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, có tầm quan trọng quốc tế

to lớn và tính thời đại sâu sắc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY