Tài liệu Nuôi thâm canh tôm đảm bảo an toàn vệsinh thực phẩm theo mô hình GAqP

MỤC LỤC Nội dung Trang MỞ ĐẦU 1 MỤC LỤC 3 Chương 1: Giới thiệu chung vềnuôi thâm canh đảm bảo ATVSTP 5 1.1. Nhu cầu các sản phẩm thuỷsản trên thếgiới 5 1.2. Các mối nguy liên quan đến ATVSTP và các giải pháp trong nuôi trồng thủy sản 9 1.3. Một số đặc tính chính của các mối nguy ATVSTP trên cá nuôi 13 1.4. Tình áp dụng ATVSTP ởnước ngoài 19 1.5. Tình áp dụng ATVSTP ởtrong nước 25 Chương 2: Quy phạm thực hành nuôi trồng thuỷsản tốt (Good Aquaculture Practices- GAPq) và hạch toán kinh tế28 2.1. Kiểm soát dịch bệnh 28 2.2. Bảo vệmôi trường 59 2.3. Đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm nuôi, nâng cao hiệu quảkinh tế, đáp ứng nhu cầu thịtrường 60 Chương 3: Công nghệnuôi thâm canh tôm theo mô hình GAPq 62 3.1. Đặc điểm sinh học của tôm 62 1. Đặc điểm sinh học tôm sú 62 2. Đặc điểm sinh học tôm chân trắng 64 3.2. Quy trình công nghệnuôi tôm thâm canh 66 1. Lựa chọn địa điểm và thiết kếao nuôi 66 2. Lựa chọn giống tôm và thảgiống tôm 71 3. Lựa chọn thức ăn và quản lý thức ăn 75 4. Quản lý môi trường nuôi 80 5. Quản lý sức khỏe tôm nuôi 90 6. Thu hoạch 93 Chương 4: Hồsơvà lưu trữhồsơ 97 4.1 Nội dung cần ghi chép, thểhiện trên quyển nhật ký 97 4.2. Lưu trữhồsơ97 Tài liệu tham khảo 100 Phụlục 103 Phụlục 1 : Danh mục các thuốc và hoá chất cấm sửdụng trong nuôi trồng thuỷsản tính đến năm 2009 Phụlục 2 : Điều 9 - Phát triển nuôi trồng thuỷsản 106 Phụlục 3 : Các chếphẩm, men vi sinh, hóa chất và thức ăn áp dụng cho nuôi tôm thâm canh

MỤC LỤC

Nội dung Trang

MỞ ĐẦU 1

MỤC LỤC 3

Chương 1: Giới thiệu chung vềnuôi thâm canh đảm bảo ATVSTP 5

1.1. Nhu cầu các sản phẩm thuỷsản trên thếgiới 5

1.2. Các mối nguy liên quan đến ATVSTP và các giải pháp trong

nuôi trồng thủy sản 9

1.3. Một số đặc tính chính của các mối nguy ATVSTP trên cá nuôi 13

1.4. Tình áp dụng ATVSTP ởnước ngoài 19

1.5. Tình áp dụng ATVSTP ởtrong nước 25

Chương 2: Quy phạm thực hành nuôi trồng thuỷsản tốt (Good

Aquaculture Practices- GAPq) và hạch toán kinh tế28

2.1. Kiểm soát dịch bệnh 28

2.2. Bảo vệmôi trường 59

2.3. Đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm nuôi, nâng cao hiệu

quảkinh tế, đáp ứng nhu cầu thịtrường 60

Chương 3: Công nghệnuôi thâm canh tôm theo mô hình GAPq 62

3.1. Đặc điểm sinh học của tôm 62

1. Đặc điểm sinh học tôm sú 62

2. Đặc điểm sinh học tôm chân trắng 64

3.2. Quy trình công nghệnuôi tôm thâm canh 66

1. Lựa chọn địa điểm và thiết kếao nuôi 66

2. Lựa chọn giống tôm và thảgiống tôm 71

3. Lựa chọn thức ăn và quản lý thức ăn 75

4. Quản lý môi trường nuôi 80

5. Quản lý sức khỏe tôm nuôi 90

6. Thu hoạch 93

Chương 4: Hồsơvà lưu trữhồsơ 97

4.1 Nội dung cần ghi chép, thểhiện trên quyển nhật ký 97

4.2. Lưu trữhồsơ97

Tài liệu tham khảo 100

Phụlục 103

Phụlục 1 : Danh mục các thuốc và hoá chất cấm sửdụng trong nuôi

trồng thuỷsản tính đến năm 2009

Phụlục 2 : Điều 9 - Phát triển nuôi trồng thuỷsản 106

Phụlục 3 : Các chếphẩm, men vi sinh, hóa chất và thức ăn áp dụng

cho nuôi tôm thâm canh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY