Tài liệu cho giáo viên dạy Sinh học 6

Giới thực vật bao gồm tất cả những cơ thể đa bào quang hợp được. Tất cả thực vật đều có chứa diệp lục tố a, là sắc tố chính tham gia vào sự quang hợp. Thêm vào đó là những diệp lục tố khác và các sắc tố phụ cũng tham gia vào sự hấp thu ánh sáng. Thực vật rất đa dạng, từ những dạng hình sợi, tộc đoàn, hình bản của những Tảo đơn giản đến những thực vật tiến hóa có hoa với rễ, thân, lá và hoa, là nhóm thực vật tiến hóa trên trái đất. Ở thực vật bậc thấp gồm nhiều nhóm Tảo, chủ yếu sống trong môi trường nước. Tảo phân biệt với những thực vật khác ở đặc điểm cơ thể được gọi là tản (thallus) chưa có mô dẫn truyền và chưa phân hóa thành cơ quan và giao tử được tạo ra bên trong một tế bào, thay vì trong một cơ cấu đa bào. Các nhà Tảo học phân chia Tảo thành nhiều ngành dựa trên sắc tố trong cơ thể của chúng có nghĩa là dựa trên màu sắc của chúng. Thực vật bậc cao với các mô phức tạp hơn và có sự chuyên hóa tế bào cao hơn, chủ yếu sống trên môi trường đất liền. Chúng có những đặc điểm giúp chúng có thể sống khỏi môi trường nước. Một trong những đặc điểm đó là sự duy trì thế hệ con cái ở dạng phôi một thời gian trong cơ thể mẹ. Vì đặc điểm này nên những thực vật bậc cao còn có tên là thực vật có phôi (embryophytes). Các thực vật có phôi thích nghi thành công nhất trên môi trường đất liền nhờ có mô dẫn truyền để vận chuyển nước và thức ăn, và được gọi là thực vật có mạch (Tracheophyta). Rêu và Rêu tản (Bryophyta) là thực vật có phôi nhưng không có mô dẫn truyền nên có kích thước nhỏ do khả năng vận chuyển nước rất giới hạn. Sự tiến hóa trong nhóm thực vật có mạch dẫn đến sự xuất hiện hột, một cơ cấu bảo vệ phôi sống được trong những điều kiện bất lợi của môi trường, nhất là vào mùa hạn hán hay mùa đông băng giá. Có hai nhóm thực vật có hột: nhóm hột kín (angiosperm, angios: vật chứa và sperm: hột) hay thực vật có hoa, với hột được bao kín; nhóm có hột không được bao kín gọi là hột trần (gymnosperm, gymnos: trần).

Giới thực vật bao gồm tất cả những cơ thể đa bào quang hợp được. Tất cả thực vật đều có chứa diệp lục tố a, là sắc tố chính tham gia vào sự quang hợp. Thêm vào đó là những diệp lục tố khác và các sắc tố phụ cũng tham gia vào sự hấp thu ánh sáng. Thực vật rất đa dạng, từ những dạng hình sợi, tộc đoàn, hình bản của những Tảo đơn giản đến những thực vật tiến hóa có hoa với rễ, thân, lá và hoa, là nhóm thực vật tiến hóa trên trái đất.

Ở thực vật bậc thấp gồm nhiều nhóm Tảo, chủ yếu sống trong môi trường nước. Tảo phân biệt với những thực vật khác ở đặc điểm cơ thể được gọi là tản (thallus) chưa có mô dẫn truyền và chưa phân hóa thành cơ quan và giao tử được tạo ra bên trong một tế bào, thay vì trong một cơ cấu đa bào. Các nhà Tảo học phân chia Tảo thành nhiều ngành dựa trên sắc tố trong cơ thể của chúng có nghĩa là dựa trên màu sắc của chúng.

Thực vật bậc cao với các mô phức tạp hơn và có sự chuyên hóa tế bào cao hơn, chủ yếu sống trên môi trường đất liền. Chúng có những đặc điểm giúp chúng có thể sống khỏi môi trường nước. Một trong những đặc điểm đó là sự duy trì thế hệ con cái ở dạng phôi một thời gian trong cơ thể mẹ. Vì đặc điểm này nên những thực vật bậc cao còn có tên là thực vật có phôi (embryophytes). Các thực vật có phôi thích nghi thành công nhất trên môi trường đất liền nhờ có mô dẫn truyền để vận chuyển nước và thức ăn, và được gọi là thực vật có mạch (Tracheophyta). Rêu và Rêu tản (Bryophyta) là thực vật có phôi nhưng không có mô dẫn truyền nên có kích thước nhỏ do khả năng vận chuyển nước rất giới hạn.

Sự tiến hóa trong nhóm thực vật có mạch dẫn đến sự xuất hiện hột, một cơ cấu bảo vệ phôi sống được trong những điều kiện bất lợi của môi trường, nhất là vào mùa hạn hán hay mùa đông băng giá. Có hai nhóm thực vật có hột: nhóm hột kín (angiosperm, angios: vật chứa và sperm: hột) hay thực vật có hoa, với hột được bao kín; nhóm có hột không được bao kín gọi là hột trần (gymnosperm, gymnos: trần).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY