Tác động đối với tiến trình hội nhập kinh tế Việt nam vào AFTA, APEC và WTO

Lời nói đầu 1

Phần I : Khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Châu Á và những tác động tới nền kinh tế Việt nam. 3

A/ Khủng hoảng tài chính tiền tệ 3

I. Diễn biến cuộc khủng hoảng. 3

II. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. 8

III/ Tính chất của cuộc khủng hoảng 16

B. Những tác động 16

I/ Đối với các nước trong khu vực. 16

II/ Đối với Việt Nam 18

1/ Thương mại 19

2/ Đối với đầu tư nước ngoài. 22

3/ Tâm lí xã hội 23

4/ Sản xuất trong nước 24

5/ Ngân sách Nhà nước 24

6/ Tác động đến lĩnh vực ngân hàng - tài chính : 25

B/ Tác động đối với tiến trình hội nhập kinh tế Việt nam vào AFTA , APEC và WTO. 26

I Đối với các nước trong khu vực. 29

1/Huy động vốn hỗ trợ trong và ngoài nước 29

2/ Các biện pháp trục vớt và cải thiện hệ thống tài chính quốc gia. 30

II/ Đối với Việt Nam 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY