Sưe dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle để xây dựng hệ thống bán hàng tại công ty VINDA

PHẦN MỘT

Chương I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2

I. Lịch sử ORACLE 2

II. Cơ sở dữ liệu ORACLE trong kiến trúc CLIENT/SERVER 4

III. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Quan hệ ORACLE8 SERVER 4

IV. Các sản phẩm kết nối mạng 5

V. Các công cụ phát triển CLIENT/SERVER 5

Chương II: CẤU TRÚC ORACLE 7

II.1 Lớp vật lý của ORACLE 7

II.2 Cấu trúc bộ nhớ và các quá trình 11

II.3 Transaction, Commit, Rollback 13

II.4 Các tác vụ khởi tạo và chấm dứt 13

II.5 Bảo mật cơ sở dữ liệu 14

Chương III. ORACLE VÀ MÔ HÌNH MẠNG.

I. Tổng quan về Net8 20

II. Các khái niệm và kiến trúc mạng của Oracle 21

III. Kiến trúc của Net8 21

IV. Môi trường mạng 21

Chương IV. ORACLE VÀ CẤU HÌNH MẠNG

I. Service và những chức năng phục vụ của Oracle 24

II. Tổng quan về các cấu hình kết nối của Oracle 24

III. Net8 và nền giao tiếp mạng trong suốt 25

IV. Các tầng giao tiếp 25

Chương V. NGÔN NGỮ PL/SQL

I. Tổng quan về PL/QL 31

II. Cấu trúc chương trình PL/SQL 31

Chương VI. PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

I. Phương pháp phân tích hệ thống về chức năng 34

II. Phương pháp phân tích hệ thống về dữ liệu 36

III. Phương pháp thiết kế hệ thống 37

CHƯƠNG VII. GIỚI THIỆU ORACLE DEVELOPER 6.0

I. FORM BUIDER 37

II. REPORT BUIDER 39

III. GRAPHICS BUIDER 39

IV. QUERY BUIDER 40

V. SCHEMA BUIDER 41

PHẦN HAI

I. Khảo sát hiện trạng 42

II. Phân tích hệ thống 44

II.1 Phân tích hệ thống về chức năng 44

II.2 Phân tích hệ thống về dữ liệu 61

II.3 Thiết kế hệ thống 67

III. Kết luận hướng phát triển đồ án 83

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY