Sự ra đời và phát triển của hợp đồng kinh tế

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP

ĐỒNG KINH TẾ 2

I. Khái niệm của hợp đồng kinh tế 3

II. Các điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế 4

PHẦN II: NỘI DUNG 5

I. Nội dung của Hợp đồng kinh tế 5

II. Các điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế 5

1. Điều khoản thường lệ 5

2. Điều khoản tuỳ nghi 5

3. Đặc điểm hợp đồng kinh tế 6

III. Các điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế 7

KẾT LUẬN 16

1. Đánh giá vai trò của hợp đồng kinh tế trong nền kinh tế 16

2. Ý kiến của bản thân 17

TÀI LIỆU THAM KHẢO 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY